logo

Datová centra na ZOH zabezpečena s 3M

Kanadská organizační komise pro XXI. ZOH ve Vancouveru vybírala vhodné hasicí zařízení několik let a úkol to byl víc než zodpovědný - garance ochrany špičkových technologií a vybavení datových center.

Vítezným dodavatelem se stala společnost 3M. Její unikátní hasicí technologie NovecTM 1230 je světovou špičkou. Právě z těchto důvodu si jej vybrala kanadská komise pro organizaci XXI. ZOH ve Vancouveru.

Mezi hlavní požadavky pro výber patřily :

Hasivo NovecTM 1230 využívá k hašení chladicí účinek a funguje jako plyn, nicméně při pokojové teplotě je kapalinou. Přípravek NovecTM 1230 se uchovává pri nízkém tlaku par, snadno se používá a plní. Umožňuje účinnější využití prostoru a potřebuje približně stejný počet tlakových lahví jako konvenční halogenové, uhlovodíkové prostředky. Je ideální pro speciální riziková místa - tam, kde je nejdůležitějším požadavkem uchování vysoce hodnotného technického zařízení či zvýšení bezpečnosti.

Není bez zajímavosti, že hasivo NovecTM 1230 je trvanlivý, optimálně čistý prostředek, který dokáže garantovat nejvyšší zajištění bezpečnosti. Vykazuje nejnižší potenciál ke globálnímu oteplování mezi halogenovými alternativami a nulové poškození ozónové vrstvy.

Přejme našim sportovcům úspěch a štěstí, olympijskému Vancouveru pak, aby všechny tyto funkcionality a možnosti hasicího systému NovecTM 1230 nebylo nutné využít v praxi.

Další články k tématům - 1230 - 3M - bezpečnosti - center - datových - hasicí - NovecTM - technického - Vancouveru - zajištění - ZOH

Článek ze dne 25. února 2010 - čtvrtek

Další články od 3M Česko s.r.o.