logo

AMI Praha dokončila projekt DMS pro Madeta a redesign webu Povodí Vltavy

Hlavním cílem projektu pro MAdeta bylo vyřešit základní implementaci a konfiguraci včetně napojení na Informační systém datových schránek. Cílem projektu redesign Povodí Vltavy bylo změnit původní vzhled portálu na vlnkami odlehčený design, který má tímto vyjadřovat úzké spojení s vodou, a nasadit nový redakční systém.

Na začátku roku jsme informovali o dokončení první části projektu implementace produktu Oracle UCM (systému pro správu podnikové dokumentace) ve společnosti MADETA.

V další části projektu, kterou jsme před nedávnem úspěšně dokončili, jsme implementovali automatizovanou správu smluv a faktur.

K hlavním bodům realizace projektu patřily následující úkony :

Webové rozhraní navíc zabezpečuje integraci všech závodů a poboček společnosti MADETA bez ohledu na geografickou polohu.

Současně jsme také dokončili redesign webu pro Povodí Vltavy. Pro příjemné uživatelské prostředí byl zvolen redakční systém AMIGO, produkt od AMI Praha a.s.

Na portálu Povodí Vltavy www.pvl.cz najdete aktuální hydrologické informace jako např. stav srážek, vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav nádrží ve správě Povodí Vltavy.

V případě povodní bude web zveřejňovat výstražná varování a důležité informace.

Další články k tématům - AMIGO - Madeta - redesign - UCM - Vltava

Článek ze dne 31. prosince 2010 - pátek

Další články od AMI Praha a.s.