logo

Identity Management: pilotní informační video AMI Praha

Správa přístupových práv se postupně stává stále složitější a těžko se kontroluje. Dochází ke ztrátě efektivity, chybám a dokonce i k závažným bezpečnostním problémům. Pro lepší pochopení a názornost našich produktů jsme spustili pilotní informační video na téma Identity Management.

Vyvarujte se problémů při správě přístupových práv a snižte své náklady na správu uživatelů a rolí pomocí řešení od AMI Praha.

Snadno ovladatelná přístupová práva do všech systémů

Po nasazení Identity & Role Managementu má každý zaměstnanec zmapované přihlašovací údaje do všech systémů a má přiřazenou tzv. virtuální identitu. Virtuální identita udržuje vazbu mezi konkrétním uživatelem a všemi jeho přihlašovacími údaji. Této identitě jsou podle pracovního zaměření přiřazeny role, což je sada přístupů a oprávnění do určitých informačních systémů podniku.

Díky tomu je velmi jednoduché zaměstnanci nebo celé skupině zaměstnanců udělit přístup do nového systému, případně nastavit automatické akce při odchodu zaměstnance - na nikoho a nic se tak nezapomene. Vše je správně zdokumentované a lehce dohledatelné pro interní i externí auditory. Auditoři najdou i informace o tom, kdo přidělení přístupu nebo oprávnění schválil.

Dokončené zajímavé projekty z dílny AMI Praha

Další články k tématům - Amigo CMS - CMI Medical - Identity - kalkulátor - Management - UniCredit - virtuální

Článek ze dne 23. března 2011 - středa

Další články od AMI Praha a.s.