logo AMI Praha a.s.

AMI Praha zavádí normu ISO 20000-1

AMI Praha tak rozšiřuje své certifikační portfolio o management služeb IT v organizaci. Jedná se o další krok vedoucí ke zlepšení a standardizaci servisních služeb. Projekt se podařilo úspěšně dokončit začátkem letošního května.

"Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality služeb poskytovaných servisem a nastavením podle best practices ITIL (IT Infrastructure Library). Rovněž jsme chtěli vytvořit předpoklady pro zlepšování služeb servisu přesnějším měřením plnění SLA,"" vysvětluje Tomáš Čihák, ředitel servisu.

"Z pohledu obchodu je pro nás klíčový spokojený zákazník, k čemuž můžeme přispět vyšší kvalitou servisních služeb, a také schopnost dosáhnout souladu s výběrovými řízeními, u nichž se objevují kvalifikační předpoklady na certifikaci ISO 20000-1," hodnotí přínos projektu Petr Urban, obchodní ředitel.

AMI Praha a.s. je dále držitelem certifikátů pro řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009, pro řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2006 a pro servisní služby v oblasti informačních technologií a podporu provozu aplikací a serverů podle normy ISO 20000-1:2006.

Další články k tématům - ISO - ITIL - SLA - Tomáš Čihák - Petr Urban

Článek AMI Praha a.s. ze dne pátek 20. května 2011

Další články od AMI Praha a.s.