logo

Pražská plynárenská má nový zákaznický portál

Společnost AMI Praha a.s. vytvořila pro Pražskou plynárenskou nový zákaznický portál, který přináší řadu zlepšení. Cílem inovací byla celková modernizace a rozšíření možnosti komunikace se zákazníky. Díky převedení některých agend do elektronické podoby se snižuje i zatížení pracovníků na přepážkách.

Portál byl realizován na platformě SUN Webspace. Integrace s backend systémy je řešena prostřednictvím webových služeb. Registrovaným zákazníkům umožňuje náhled informací spojených s jejich smlouvami, odběrem plynu a fakturací včetně PDF náhledu vydaných účetních dokladů.

"Při práci na společném projektu s Pražskou plynárenskou jsme se zaměřili především na řešení klíčových potřeb koncových zákazníků a uživatelů portálu a zároveň jsme vytvořili základ pro implementaci dalších služeb. Dobrý výsledek projektu by nebyl myslitelný bez příkladné spolupráce pracovníků PPAS a dceřiných společností, kteří se na projektu podíleli." říká Pavel Kada, projektový manažer AMI Praha a.s.

Další články k tématům - backend - modernizace - PDF - plynárenská - portál - PPAS - SUN - Webspace - zákaznický - Pavel Kada

Článek ze dne 26. listopadu 2010 - pátek

Další články od AMI Praha a.s.