logo Barco s.r.o.

Úspěšná implementace SmartStock.WMS pro běloruskou společnost Santa Bremor

Společnost SystemGroup Rus, která je součástí mezinárodní skupiny SystemGroup, dokončila pilotní projekt implementace systému řízení skladu SmartStock.WMS (Warehouse Management System) ve společnosti Santa Bremor - výrobce potravinářských výrobků z ryb a mořských plodů, která patří mezi největší podniky v Bělorusku.

K optimalizaci logistických procesů v průmyslovém komplexu Santa Bremor byl vybrán systém pro řízení skladů SmartStock.WMS. Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním "bezpapírovým" řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů.

Aplikace je napsána pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu.

SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.

Systém v rámci jednoho projektu pro Santa Bremor řeší:

V rámci projektu byla implementována WMS podpora pro velké množství požadavků a funkcí pro logistiku skladování společnosti Santa Bremor.

Zohledněná specifika požadavků zákazníka:

V průběhu projektu konzultanti společnosti SystemGroup úzce spolupracovali s projektovým týmem Santa Bremor, úspěch projektu je rovnoměrnou zásluhou spolupráce obou stran. Výsledkem implementace systému SmartStock.WMS je zavedení automatizovaného režimu skladovací logistiky společnosti Santa Bremor s neustálou kontrolu všech operací. Zavedení WMS systému umožnilo výrazně zvýšit přesnost operací, optimalizovat výkon podnikových procesů a mít k dispozici vždy podrobné on-line informace o všech procesech a výkonnosti skladů.

"Úspěšný projekt na tak vysoké úrovni znovu potvrdil pozici SystemGroup Rus, jako spolehlivého dodavatele a integrátora moderních IT řešení. Warehouse Management Systém SmartStock.WMS se ukázal být účinným nástrojem ke snížení nákladů, dosažení 100 % přesnosti operací a optimalizaci logistiky skladů. Naše partnerství se společností Santa Bremor není omezena na jeden projekt a budeme spolupracovat i v dalších oblastech podnikání", řekl Sergej Komyagin , CEO, SystemGroup Rus.

"Projekt je automatizace skladového areálu realizovaný společností SystemGroup Rus, povýšil skladovou logistiku společnosti Santa Bremor na kvalitativně novou úroveň, přináší další příležitosti ke zlepšení podnikových procesů a umožňuje nám úzce začlenit skladový komplex do celkové IT-infrastrukturu společnosti," řekl Gennadij Andreyuk, ředitel logistiky, Santa Bremor.

"Díky profesionalitě konzultantů společnosti SystemGroup Rus byl systém nakonfigurován a uveden do provozu v co nejkratší možné době," uvedl Vadim Mitskevich, CIO, Santa Bremor.

Článek Barco s.r.o. ze dne středa 16. března 2011

Další články od Barco s.r.o.