logo

Warehouse Management

Zavádíte Warehouse Management Systém ? Každý WMS (WMS) projekt má svá specifika a liší se zákazník od zákazníka i v rámci stejného oboru. Odhalit úzká místa projektu bez předchozích zkušeností není samozřejmostí a každá chybička v projektu se tak může nečekaně prodražit. Seminář, který se zabývá klíčovými faktory úspěchu v projektech WMS připravila společnost Barco.

Nasazení Warehouse Managementu Systému pro řízení skladů v reálném čase se stává nezbytným nástrojem pro efektivní řízení skladových operací, dosažení vyšší přesnosti, eliminaci chybovosti a zajištění 100% úrovně služeb zákazníkům. Zkušenosti z realizovaných projektů jednoznačně ukazují na přínosy, které se projevují v úrovni nižších nákladů a vyšší produktivity. Návratnost investice do takového systému bývá obvykle kolem 12 měsíců.

Rychlá návratnost a optimální náklady projektu jsou ovšem závislé na celé řadě faktorů, které souvisí s přípravou a implementací WMS systému. Každý projekt je velmi specifický. Systémy skladování jsou velmi různorodé a liší se velmi i v rámci stejného oboru.

Seminář připravila společnost Barco, integrátor v oblasti RFID a čárových kódů. 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21.6. 2007 v hotelu CORINTHIA PANORAMA v Praze.

Na semináři spolupracují společnosti Barco a Motorola. Seminář podpořily společnosti Barco, Motorola a ARGOX. Mediálními partnery jsou časopisy ITsystems, Logistika a internetová média iHNed.cz, Skladuj.cz a SystemOnLine.cz.

Článek ze dne 22. května 2007 - úterý

Další články od Barco s.r.o.