logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Ambulantní IS CGM pro elektronickou komunikaci mezi ambulancí a laboratoří využívá stále více lékařů

Laboratorní výsledky loni přijímalo elektronickou cestou 42% ambulantních lékařů. Počet těchto uživatelů za uplynulých 5 let narostl o 16%. Vyplývá to ze statistik za rok 2011 společnosti CGM (CompuGroup Medical) - největšího poskytovatele IS pro zdravotnictví v ČR.

Z aktuálních statistik CGM vyplývá, že podíl ambulancí komunikujících s laboratořemi elektronicky loni činil celkem 42%. V předchozím roce se přitom tento podíl pohyboval pouze na úrovni 36%. Elektronické načítání laboratorních výsledků umožňuje ambulancím specializovaný zdravotnický software. Jeho funkce okamžitě lékaře upozorní na rizikové hodnoty, což usnadňuje určování diagnóz.

"Možnost komunikovat s laboratořemi elektronickou cestou usnadňuje lékařům celou řadu časově náročných úkonů. Díky softwaru umožňujícímu automatické vyhodnocování výsledků se eliminuje riziko lidského pochybení. Speciální funkce vždy lékaře upozorní na rizikové hodnoty, například odhalí diabetiky", uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical.

"Předběžné vyhodnocení statistik za první čtvrtletí roku 2012 prozatím ukazuje shodné výsledky s předchozím rokem. V dalších měsících očekáváme nárůst ambulancí, které načítají laboratorní výsledky elektronicky", dodal Vladimír Přikryl.

Zdravotnické systémy dovolují ambulantním lékařům automaticky ukládat laboratorní výsledky přímo do počítače, díky čemuž umožňují vést veškeré záznamy pacientů v přehledné podobě. Výhodou elektronické komunikace je možnost být v kontaktu i s geograficky vzdálenějšími laboratořemi. Ambulance tak mohou jednoduše a rychle spolupracovat i se specializovanými institucemi v jiných městech.

"Software pro lékaře by měl být srozumitelný, spolehlivý a snadno ovladatelný. Cílem je usnadnění celého procesu dokumentace pacienta, musí především šetřit lékařům čas a ulehčit jim každodenní agendu", uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje zdravotnickým zařízením řešení, jež pokrývají všechny potřeby lékařské praxe a jsou vhodná pro široké spektrum odborností.

"Naše programy poskytují lékařům maximální přehled o zdravotním stavu pacienta i ekonomickém stavu celé ordinace", dodává Jan Hlaváček.

Řešení CGM pro ambulantní lékaře:

Článek CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne úterý 5. června 2012

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

CLICKDOC Telekonzultace pro videohovory s pacienty pomáhají chránit lékaře před koronavirem

Elektronické recepty bez nutnosti softwaru - stačí jen internetové připojení a počítač

Elektronická ordinace v cloudu pomáhá lékařům s vedením každodenní agendy

Zuzana Jandorová je novou jednatelkou CompuGroup Medical Česká republika

CGM PRIMARY naplňuje vizi plně elektronizovaného zdravotnictví

Citlivá data pacientů po zavedení GDPR

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Platba kartou v ordinacích lékařů

Portál CGM Svět pomáhá českým lékařům a profesionálům ve zdravotnictví

Elektronické vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

Pacienti by uvítali možnost elektronické komunikace se stomatology

Čeští pacienti chtějí komunikovat s lékaři elektronicky

Umělá inteligence pomáhá lékařům s administrativou

EET poradna pro ambulance lékařů

EET pro lékařské ambulance

Elektronickou komunikaci s pacienty preferuje stále více lékařů

CGMesky využívá přes 700 zdravotnických zařízení v Česku

Přes milion zdravotnických zpráv s MEDICAL NET

Ambulantní lékaři hodnotí spolupráci s pojišťovnami

ASISTENT PL pomáhá lékařům při léčbě hypertenze

Dan Navrátil - nový ředitel divize nemocničních informačních systémů CGM

Elektronické sdílení zdravotních záznamů s MEDICAL NET roste

CGM se stala nadnárodní evropskou společností

Elektronické objednávání k lékaři pomáhá s péčí o své blízké

Elektronická komunikace ve zdravotnictví v Česku

Lékařské moduly pomáhají pacientům s cukrovkou

Elektronická komunikace ve zdravotnictví je na vzestupu

CGM Svět - komplexními informační služby pro profesionály ve zdravotnictví

Komunikace lékař - pacient online

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

eHealth v eLearningu pro zdravotnické profesionály

Elektronizace zdravotnictví se prosazuje ve stále více ordinacích

Elektronická komunikace lékař - pacient se již stává trendem

CompuGroup Medical ČR má certifikaci ISO 20000

MEDICAL NET letos přenesl čtyřikrát víc zdravotnických dat oproti roku 2014

Inovace CompuGroup Medical oceněny v prestižní soutěži Best Innovator

Radek Chvosta z AVDZP je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Češi chtějí online pacientské služby

CompuGroup Medical ČR mezi finalisty Best Innovator 2014

Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři

Pozitivní listy pomáhají lékařům a šetří finance VZP

Počet uživatelů moderní komunikace s lékařem pomocí CGM LIFE eSERVICES roste

CompuGroup Medical Česká republika je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Léková historie pojištěnců ZP MV ČR - unikátní projekt bezpečnější preskripce

Komunikace přes MEDICAL NET roste

CGM LIFE eSERVICES usnadňuje komunikaci s pacientem a pomáhá šetřit čas lékařů

Analytický software pomáhá s včasnou diagnostikou rakoviny

Pacienti nechtějí u lékaře dlouho čekat a často se nedovolají do ordinace

CompuGroup Medical AG posiluje novými akvizicemi

CompuGroup Medical expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů