logo

Ambulantní IS CGM pro elektronickou komunikaci mezi ambulancí a laboratoří využívá stále více lékařů

Laboratorní výsledky loni přijímalo elektronickou cestou 42% ambulantních lékařů. Počet těchto uživatelů za uplynulých 5 let narostl o 16%. Vyplývá to ze statistik za rok 2011 společnosti CGM (CompuGroup Medical) - největšího poskytovatele IS pro zdravotnictví v ČR.

Z aktuálních statistik CGM vyplývá, že podíl ambulancí komunikujících s laboratořemi elektronicky loni činil celkem 42%. V předchozím roce se přitom tento podíl pohyboval pouze na úrovni 36%. Elektronické načítání laboratorních výsledků umožňuje ambulancím specializovaný zdravotnický software. Jeho funkce okamžitě lékaře upozorní na rizikové hodnoty, což usnadňuje určování diagnóz.

"Možnost komunikovat s laboratořemi elektronickou cestou usnadňuje lékařům celou řadu časově náročných úkonů. Díky softwaru umožňujícímu automatické vyhodnocování výsledků se eliminuje riziko lidského pochybení. Speciální funkce vždy lékaře upozorní na rizikové hodnoty, například odhalí diabetiky", uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical.

"Předběžné vyhodnocení statistik za první čtvrtletí roku 2012 prozatím ukazuje shodné výsledky s předchozím rokem. V dalších měsících očekáváme nárůst ambulancí, které načítají laboratorní výsledky elektronicky", dodal Vladimír Přikryl.

Zdravotnické systémy dovolují ambulantním lékařům automaticky ukládat laboratorní výsledky přímo do počítače, díky čemuž umožňují vést veškeré záznamy pacientů v přehledné podobě. Výhodou elektronické komunikace je možnost být v kontaktu i s geograficky vzdálenějšími laboratořemi. Ambulance tak mohou jednoduše a rychle spolupracovat i se specializovanými institucemi v jiných městech.

"Software pro lékaře by měl být srozumitelný, spolehlivý a snadno ovladatelný. Cílem je usnadnění celého procesu dokumentace pacienta, musí především šetřit lékařům čas a ulehčit jim každodenní agendu", uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje zdravotnickým zařízením řešení, jež pokrývají všechny potřeby lékařské praxe a jsou vhodná pro široké spektrum odborností.

"Naše programy poskytují lékařům maximální přehled o zdravotním stavu pacienta i ekonomickém stavu celé ordinace", dodává Jan Hlaváček.

Řešení CGM pro ambulantní lékaře:

Článek ze dne 5. června 2012 - úterý

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.