logo

eParafa: ambulantní IS pro elektronickou dokumentaci pacientů

Inovativní řešení eParafa od CGM umožňuje podle nezávislého právního rozboru vést databázi pacientů plně elektronicky v souladu s novým zákonem. Ambulantní lékaři tak mohou bez obav vytvářet dokumentaci svých pacientů výhradně v elektronické podobě.

Specializované řešení eParafa reaguje na aktuální vývoj české legislativy v oblasti zdravotních služeb. Dovoluje ambulantním lékařům vedení výhradně elektronické databáze zcela v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Podle zákona nesmí být možné lékařské záznamy v elektronické podobě dodatečně upravovat. Navíc musí být záznamy pravidelně zálohovány do bezpečnostních kopií, které dovolí jejich dlouhodobé uchovávání.

eParafa - hlavní výhody:

"S vedením dokumentace pouze v elektronické podobě nejsou v tuzemských ordinacích téměř žádné zkušenosti. Nechali jsme proto vypracovat na náš produkt nezávislý právní rozbor", uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem tuzemského trhu v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví.

"Rozbor zhodnotil, že navržené technické řešení splňuje veškeré podmínky dané právními předpisy. Systém vytváří speciální zálohy, dodržuje archivační lhůty a zamezuje přístupu neoprávněných osob", doplnil Přikryl s tím, že řešení eParafa posuzoval renomovaný advokát Jakub Uher, spolupracovník Sdružení praktických lékařů ČR.

Řešení eParafa umožňuje lékařům elektronicky podepisovat a archivovat data pacientů. Díky univerzálnímu výstupu ve formátu PDF mají navíc uživatelé možnost takto vedenou dokumentaci ověřit a prohlížet na jakémkoliv počítači. To vše bez nutnosti instalace specializovaného programu. Tuto dokumentaci je zároveň možné převést do autorizované listinné podoby.

"Při vývoji řešení bylo třeba myslet nejen na právní stránku, ale také na samotného uživatele. Práce s elektronickou dokumentací samozřejmě nesmí být méně efektivní než s papírovou. Pro lékaře je totiž velmi důležitá srozumitelnost a spolehlivost celého řešení", uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje specializované IT systémy pro více než 13000 ambulantních lékařů v ČR.

"Mezi lékaři je již delší dobu zvýšená poptávka po softwaru na vedení plně elektronické dokumentace. Jsme velmi rádi, že i díky legislativnímu vývoji jsme schopni lékařům nabídnout profesionální a bezpečné řešení", dodává Jan Hlaváček.

Zdravotnická zařízení, která dokumentaci v souladu se zákonem nevedou, mohou být totiž od 1. dubna 2012 sankcionována.

Nezávislý právní rozbor pro ambulantní IS eParafa

Stanovisko k vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě po 1.4. 2012 a zhodnocení navrženého řešení - nadstavbový modul eParafa společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách upravuje vedení zdravotnické dokumentace v ustanovení §55, přičemž stanovuje pro tento způsob vedení dokumentace podmínky, na tento zákon pak navazuje prováděcí vyhláška.

Podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě jsou dle zákona následující:

Dále pak musí být každý záznam opatřen elektronickým podpisem, což navržené technické řešení rovněž splňuje a musí být zajištěno zabezpečení proti přístupu neoprávněných osob (zajištěno pomocí přístupového hesla).

Podle mého názoru navržený modul eParafa zajišťuje možnost vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě, neboť toto řešení splňuje podmínky dané právními předpisy pro tento způsob vedení zdravotnické dokumentace.

Po seznámení se s navrženým technickým řešením mohu konstatovat, že vedení dokumentace pouze v elektronické podobě prostřednictvím modulu ePrafa nepředstavuje po právní stránce žádný problém.

Mgr. Jakub Uher, advokát
U Hranic 3221/16, Praha 10, 100 00
6.4. 2012

Článek ze dne 8. června 2012 - pátek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

CLICKDOC Telekonzultace pro videohovory s pacienty pomáhají chránit lékaře před koronavirem

Elektronické recepty bez nutnosti softwaru - stačí jen internetové připojení a počítač

Elektronická ordinace v cloudu pomáhá lékařům s vedením každodenní agendy

Zuzana Jandorová je novou jednatelkou CompuGroup Medical Česká republika

CGM PRIMARY naplňuje vizi plně elektronizovaného zdravotnictví

Citlivá data pacientů po zavedení GDPR

Odborná poradna pomáhá se zaváděním GDPR procesů a postupů do ordinací lékařů

Platba kartou v ordinacích lékařů

Portál CGM Svět pomáhá českým lékařům a profesionálům ve zdravotnictví

Elektronické vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

Pacienti by uvítali možnost elektronické komunikace se stomatology

Čeští pacienti chtějí komunikovat s lékaři elektronicky

Umělá inteligence pomáhá lékařům s administrativou

EET poradna pro ambulance lékařů

EET pro lékařské ambulance

Elektronickou komunikaci s pacienty preferuje stále více lékařů

CGMesky využívá přes 700 zdravotnických zařízení v Česku

Přes milion zdravotnických zpráv s MEDICAL NET

Ambulantní lékaři hodnotí spolupráci s pojišťovnami

ASISTENT PL pomáhá lékařům při léčbě hypertenze

Dan Navrátil - nový ředitel divize nemocničních informačních systémů CGM

Elektronické sdílení zdravotních záznamů s MEDICAL NET roste

CGM se stala nadnárodní evropskou společností

Elektronické objednávání k lékaři pomáhá s péčí o své blízké

Elektronická komunikace ve zdravotnictví v Česku

Lékařské moduly pomáhají pacientům s cukrovkou

Elektronická komunikace ve zdravotnictví je na vzestupu

CGM Svět - komplexními informační služby pro profesionály ve zdravotnictví

Komunikace lékař - pacient online

Zavádění elektronizace komunikace lékař - pacient trápí české nemocnice

eHealth v eLearningu pro zdravotnické profesionály

Elektronizace zdravotnictví se prosazuje ve stále více ordinacích

Elektronická komunikace lékař - pacient se již stává trendem

CompuGroup Medical ČR má certifikaci ISO 20000

MEDICAL NET letos přenesl čtyřikrát víc zdravotnických dat oproti roku 2014

Inovace CompuGroup Medical oceněny v prestižní soutěži Best Innovator

Radek Chvosta z AVDZP je členem týmu pro Národní strategii elektronického zdravotnictví

Češi chtějí online pacientské služby

CompuGroup Medical ČR mezi finalisty Best Innovator 2014

Češi postrádají online služby při komunikaci s lékaři

Pozitivní listy pomáhají lékařům a šetří finance VZP

Počet uživatelů moderní komunikace s lékařem pomocí CGM LIFE eSERVICES roste

CompuGroup Medical Česká republika je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Léková historie pojištěnců ZP MV ČR - unikátní projekt bezpečnější preskripce

Komunikace přes MEDICAL NET roste

CGM LIFE eSERVICES usnadňuje komunikaci s pacientem a pomáhá šetřit čas lékařů

Analytický software pomáhá s včasnou diagnostikou rakoviny

Pacienti nechtějí u lékaře dlouho čekat a často se nedovolají do ordinace

CompuGroup Medical AG posiluje novými akvizicemi

CompuGroup Medical expanduje v segmentu laboratorních informačních systémů