logo

Jan Hlaváček komentuje legislativní překážky v rozvoji elektronického zdravotnictví

Překážka v legislativě je důsledkem toho, že lékaři nyní nemají k dispozici možnost elektronicky identifikovat zdravotnického profesionála, se kterým chtějí komunikovat. Dalším problémem jsou omezené možnosti používaných datových formátů a jejich nedostatečná legislativní opora.

"Pokud si lékaři nemohou být jisti, kdo s nimi elektronickou cestou opravdu jedná, nemohou zasílat tak důvěrné informace, jakými zdravotní data bezesporu jsou", říká Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika.

Elektronická forma komunikace by měla být pro všechny zúčastněné maximálně důvěryhodná a závazná. Avšak datové formáty používané v dnešní době postrádají průkaznou a nezpochybnitelnou informaci o autorství, což znevažuje jejich důvěryhodnost. V důsledku toho nelze považovat taková data za plně rovnocenná s papírovými částmi zdravotní dokumentace, u kterých je autor snadno prokazatelný.

Zvolený datový formát by měl být zakotven v legislativě jako závazně akceptovatelný pro zdravotnictví a zúčastnění tak budou mít povinnost dokázat s tímto formátem pracovat. Například na českém trhu je pro výměnu a archivaci listin v elektronické podobě běžně používán formát PDF/A. Ten však pro vedení zdravotní dokumentace není zcela vhodný, protože neumožňuje automaticky zpracovávat některá zdravotnická data.

Pro usnadnění lékařské práce je totiž důležité, aby software dokázal samostatně analyzovat data a upozornit například na patologické jevy. Navíc by ve zvoleném formátu nemělo být možné zpětně informace ve zdravotní dokumentaci upravovat.

Legislativa se také v tuto chvíli nedostatečně věnuje otázce převodu došlých papírových dokumentů do digitální podoby a způsobu jejich dlouhodobé archivace. To vše jsou podle mého názoru zásadní legislativní překážky v rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice.

Článek ze dne 18. října 2012 - čtvrtek

Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.