logo

Dial Telecom dokončil rozšiřování kapacit páteřních tras

Dial Telecom posílil páteřní internetové sítě do Německa a na Slovensko. Nově posílená trasa Mladotice - Rozvadov výrazně navýšila kapacity středoevropské optické infrastruktury. Díky odbočným komorám může připojit i nové významné obchodní lokality.

Nová optická trasa měří 85,5 km a je důležitou součástí páteřní optické sítě propojující západoevropská telekomunikační centra s Prahou. Instalace trasy trvala rekordní dva měsíce a v nákladech nepřesáhla deset milionů korun.

Páteřní síť z Německa dále pokračuje přes území České republiky po vlastní infrastruktuře Dial Telecomu mimo jiné do Bratislavy, kde je síť napojena na páteřní sítě významných operátorů směřujících na východ a jih Evropy. Důvodem budování této významné trasy bylo posílení přenosové kapacity dálkové optické sítě, které byla v tomto úseku téměř zcela vyčerpána.

"Posilování páteřních tras od hranic s Německem přes Plzeň, Prahu a Brno až do Bratislavy umožňuje daleko lépe rozvíjet služby založené na optické infrastruktuře v rámci střední Evropy. Dial Telecom je schopen na vlastní optické síti dodávat celou škálu služeb od 2 Mbps do 40 Gbps", dodává k významnému posílení trasy Ingrid Ledererová, technická ředitelka Dial Telecom a.s.

Páteřní síť přípravou na nové obchodní lokality

Podél celé trasy z Německa až na Slovensko byly Dial Telecomem připraveny odbočné komory. Ty jsou důležité pro napojení stávajících i budoucích významných obchodních lokalit. Díky tomu je pak možné pro podnikatele a obchodní zóny snadno získat rychlé a kvalitní datové připojení, které jim poskytnou tyto optické sítě.

Kromě datových služeb jsou schopny optické sítě poskytovat hlasové a samozřejmě i vysokorychlostní internetové služby. Nejvíce poptávanými službami jsou datové okruhy mezi pobočkami společností nebo pronájmy korporátní lambdy, tedy vlastní firemní vlnové délky v poskytnutém optickém kabelu, na níž jsou pak přenášena zabezpečená data.

DWDM trasy s nízkými hodnotami útlumu

Dial Telecom instaloval na svých páteřních trasách vysoce kvalitní optická vlákna. Všechny trasy se nyní vyznačují nízkými hodnotami měrného útlumu a minimálními hodnotami koeficientu PMD, což je velmi důležité pro zajištění kvality vysokorychlostních přenosových systémů DWDM.

PMD je polarizační vidová disperze (z anglického Polarisation Mode Dispersion) a je to druh zkreslení jednotlivého impulsu procházejícího optickým vláknem. Vzniká díky rozdílné délce trasy obou polarizačních rovin vidu při průchodu deformovaným vláknem. K deformaci dochází zejména výrobní nedokonalostí, mechanickým namáháním či montáží.

PMD je jeden z problémů, jemuž musí čelit dopravci a prodejci při nasazení 10 Gbps i 40 Gbps optických sítí. Vlivem PMD se omezuje rychlost přenášeného signálu a také odstup signál - šum (SNR).

Další články k tématům - DWDM - infrastruktura - optika - PMD - Ingrid Ledererová

Článek ze dne 27. února 2012 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.