logo Dial Telecom a.s.

Dial Telecom dokončil rozšiřování kapacit páteřních tras

Dial Telecom posílil páteřní internetové sítě do Německa a na Slovensko. Nově posílená trasa Mladotice - Rozvadov výrazně navýšila kapacity středoevropské optické infrastruktury. Díky odbočným komorám může připojit i nové významné obchodní lokality.

Nová optická trasa měří 85,5 km a je důležitou součástí páteřní optické sítě propojující západoevropská telekomunikační centra s Prahou. Instalace trasy trvala rekordní dva měsíce a v nákladech nepřesáhla deset milionů korun.

Páteřní síť z Německa dále pokračuje přes území České republiky po vlastní infrastruktuře Dial Telecomu mimo jiné do Bratislavy, kde je síť napojena na páteřní sítě významných operátorů směřujících na východ a jih Evropy. Důvodem budování této významné trasy bylo posílení přenosové kapacity dálkové optické sítě, které byla v tomto úseku téměř zcela vyčerpána.

"Posilování páteřních tras od hranic s Německem přes Plzeň, Prahu a Brno až do Bratislavy umožňuje daleko lépe rozvíjet služby založené na optické infrastruktuře v rámci střední Evropy. Dial Telecom je schopen na vlastní optické síti dodávat celou škálu služeb od 2 Mbps do 40 Gbps", dodává k významnému posílení trasy Ingrid Ledererová, technická ředitelka Dial Telecom a.s.

Páteřní síť přípravou na nové obchodní lokality

Podél celé trasy z Německa až na Slovensko byly Dial Telecomem připraveny odbočné komory. Ty jsou důležité pro napojení stávajících i budoucích významných obchodních lokalit. Díky tomu je pak možné pro podnikatele a obchodní zóny snadno získat rychlé a kvalitní datové připojení, které jim poskytnou tyto optické sítě.

Kromě datových služeb jsou schopny optické sítě poskytovat hlasové a samozřejmě i vysokorychlostní internetové služby. Nejvíce poptávanými službami jsou datové okruhy mezi pobočkami společností nebo pronájmy korporátní lambdy, tedy vlastní firemní vlnové délky v poskytnutém optickém kabelu, na níž jsou pak přenášena zabezpečená data.

DWDM trasy s nízkými hodnotami útlumu

Dial Telecom instaloval na svých páteřních trasách vysoce kvalitní optická vlákna. Všechny trasy se nyní vyznačují nízkými hodnotami měrného útlumu a minimálními hodnotami koeficientu PMD, což je velmi důležité pro zajištění kvality vysokorychlostních přenosových systémů DWDM.

PMD je polarizační vidová disperze (z anglického Polarisation Mode Dispersion) a je to druh zkreslení jednotlivého impulsu procházejícího optickým vláknem. Vzniká díky rozdílné délce trasy obou polarizačních rovin vidu při průchodu deformovaným vláknem. K deformaci dochází zejména výrobní nedokonalostí, mechanickým namáháním či montáží.

PMD je jeden z problémů, jemuž musí čelit dopravci a prodejci při nasazení 10 Gbps i 40 Gbps optických sítí. Vlivem PMD se omezuje rychlost přenášeného signálu a také odstup signál - šum (SNR).

Další články k tématům - DWDM - infrastruktura - optika - PMD - Ingrid Ledererová

Článek Dial Telecom a.s. ze dne pondělí 27. února 2012

Další články od Dial Telecom a.s.

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti

Dial Telecom s propojením na datacentrum Campus Frakfurt 1

Nová DWDM trasa Brno - Boskovice metropolní sitě Dial Telecomu

Studentský ubytovací projekt Domeq je napojen na metropolitní síť Dial Telecomu

Datové a hlasové služby bez rizika selhání

Trvalé připojení k internetu je pro firmy a instituce záruka bezvýpadkovosti

Fiber Services ovládla telekomunikační olympiádu

Technologie BGP FlowSpec chrání páteřní síť Dial Telecomu proti bezpečnostním hrozbám

Dial Telecom je připojen do peeringového uzlu VIX.at

Dial Telecom navyšuje rychlost přenosu dat své optické páteřní sítě

CIIRC je připojen k metropolitní síti Dial Telecomu

Nová optická trasa Žabeň - Ostrava

Telefonní hovor na lince 900 jako alternativní způsob platby

Dial Telecom posiluje týmy pro výstavbu sítí a infrastruktury

Nová trasa optické sítě Praha - Vídeň s rychlostí n x 100 Gbit/s a více

Podíl v ČD-Telematika od operátora Dial Telecom koupila Unicapital

Spolehlivé a ucelené řešení housingových služeb pro firemní zákazníky

Další pražská administrativní centra v metropolitní síti Dial Telecomu

Ministerstvo zemědělství se připojuje k internetu rychlostí 1 Gbps

Lidl v optické síti Dial Telecomu

Vysokorychlostní internet pro JATKA 78

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti

MPLS VPN pro bezpečné propojení poboček firmy

Datová infrastruktura Dial Telecomu vede až do ukrajinského Lvova

Expozice Dial Telecomu na ICT konferenci Capacity Europe 2015

Strategie Dial Telecomu pro 100 Mb internet s podporou ECTA

Bezpečnostní projekt FENIX pro internetovou bezpečnost před DoS útoky

Dial Telecom je zlatým partnerem konference Capacity CE 2015

Mezinárodně uznávané ISO certifikáty Dial Telecomu

Vysokorychlostní metropolitní síť Dial Telecomu propojuje další pražská administrativní centra

Tomáš Strašák vystoupil na WDM Systems Summitu 2014

Dial Telecom dokončil fúzi s MAXPROGRES telco

Dial Telecom obhájil klíčové ISO certifikace

Špičky středoevropských ICT firem se setkají v Praze na konferenci Capacity CE 2014

Dial Telecom zprovoznil nový úsek své páteřní sítě

Nový web Dial Telecomu vsází na multimediální obsah a přehlednou strukturu

Telemetry Connect - služba přenosu telemetrických dat v průmyslu a energetice

Marek Šťastný - nový technický ředitel Dial Telecomu

Dial Telecom se zapojuje do projektu Bezpečná VLAN

Dial Telecom navyšuje kapacity klíčových mezinárodních datových spojů

Dial Telecom News - pravidelný přehled informací

Dial Telecom přebírá zákazníky ET Telekomunikace

Dial Telecom posiluje akvizicí MAXPROGRES telco

Datové centrum Dial Telecom - Housing Nagano

Dial Telecom dokončil akvizici se STAR 21 Networks

Dial Telecom pokračuje v rozšiřování a modernizaci vlastní optické sítě

Vysokorychlostní internet Dial Telecomu pro další důležitá administrativní centra

Dial Telecom posiluje dostupnost služeb v regionech

Dial Telecom navyšuje přenosovou kapacitu optické DWDM sítě

ISO certifikáty kvality jsou pro zakázky ve státní správě nezbytné