logo

Dial Telecom navýšil obrat meziročně o 3,74 procent

Celkové výnosy z prodeje služeb Dial Telecom v kalendářním roce 2009 činily 431,5 milionu Kč. Nejvyšší nárůst pak telekomunikační operátor zaznamenal v oblasti datových služeb, a to více než 18 %.

Dial Telecom, přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, navýšil meziročně obrat o 3,74 %. V segmentu datových služeb navýšil obrat dokonce o 18 %. Celkový obrat společnosti pak byl 431,5 milionu Kč a hospodářský výsledek před zdaněním 18,646 mil. Kč.

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Celkové výnosy z prodeje služeb dosáhly za rok 2009 celkem 431,5 mil. Kč, z toho datové služby a internet 359,9 mil. Kč, hlasové služby pak 58,3 mil. Kč a ostatní obchodní případy 13,3 mil. Kč. Oproti roku 2008, kdy Dial Telecom realizoval srovnatelné výnosy ze služeb ve výši 415,9 mil. Kč, jde o navýšení o 15,5 mil. Kč, tedy o 3,74 %.

Obecně stagnovaly výnosy z hlasových služeb (růst jen o 0,3 %). Tento trend bude pokračovat i v roce 2010, a to především díky snižování cen, které ovlivňuje také trh mobilních služeb (více k tomu níže). Naopak vyšší než očekávané byly tržby z datových služeb. Konsolidovaný narůst datových a internetových služeb činil 7,9 %, u datových služeb to bylo dokonce více než 18 %.

"Stejně jako v roce 2008 byly nejvýznamnějším růstovým segmentem výnosů datové služby, jejich obrat za kalendářní rok 2009 dosáhl 197,6 mil. Kč. Meziroční růst obratu datových služeb přesáhl 18 %, celkový meziroční růst výnosů z prodeje služeb a zboží byl 3,74 %," řekl k tomu Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s. "V období roku 2009 bylo významně splaceno bankovní financování o 37 mil. Kč s pozitivním dopadem do celkové bilance při dalším nárůstu provozního výsledku hospodaření."

Hospodářská krize

Na rozdíl od jiných sektorů ekonomiky, telekomunikační trh se vyhnul vážnějším problémům. Tento fakt je daný potřebou komunikovat i v dobách hospodářského poklesu a také díky dobám kontraktů, které se uzavírají alespoň na 12 měsíců.

Společnost Dial Telecom, a.s., si upevnila na trhu postavení v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. Celkové tržby z prodeje služeb vzrostly a na rozdíl od mnoha svých konkurentů tak Dial Telecom povyrostl v situaci, kdy ostatní klesali. Pravděpodobně saturace trhu a hospodářský pokles v roce 2009 možná vedly k růstu „jen“ o 3,74 % na 431,5 mil. Kč.

Nejvýznamnější trendy na trhu :

Článek ze dne 1. června 2010 - úterý

Další články od Dial Telecom a.s.