logo

Dial Telecom obhájil certifikáty důležité pro účast ve státních zakázkách

Dial Telecom, a. s. obhájil certifikace dle mezinárodních norem kvality - jde o ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro environmentální management a ISO 27001:2006 pro ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

Certifikáty umožní Dial Telecomu se nadále účastnit výběrových řízení státní a veřejné správy, případně samosprávy. Od první certifikace byly přínosné při získávání těchto zakázek.

Dial Telecom se zaměřil již v loňském roce na zakázky z veřejné sféry a v případech několika významných institucí byl vybrán jako vítězný dodavatel datových, internetových nebo hlasových služeb. Mezinárodně uznávané certifikáty, které v loňském roce Dial Telecom získal a které účast na veřejných zakázkách vyžadovala, tak byly velmi prospěšné.

"Certifikáty nám pomáhají účastnit se výběrových řízení u zakázek státní a veřejné správy. V komerční sféře jsme je zatím vůbec nepotřebovali, protože tam rozhodovala vždy pouze kvalita služeb a cena", říká k tomu Tomáš Strašák, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Dial Telecom.

Co říkají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 27001:2006?

Certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001:2009 vytváří v organizaci předpoklady pro trvalé poskytování výrobku nebo služby, který splňuje požadavky zákazníka a příslušných předpisů, zvyšování spokojenosti zákazníka, neustálé zlepšování všech firemních činností a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Norma ISO 14001:2005 určuje kvalitu environmentálního managementu společnosti. Ta musí vytvářet, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. Monitoruje a měří klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí.

Certifikace ISO 27001:2006 prokazuje, že společnost má ty nejlepší postupy při řízení informační bezpečnosti. Potvrzuje, že společnost přijala nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem i změnami. Norma obsahuje procesy definující přístup k vytváření, implementaci, provozu, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování systému řízení informační bezpečnosti v organizaci.

Další články k tématům - egovernment - ISO - Tomáš Strašák

Článek ze dne 1. srpna 2012 - středa

Další články od Dial Telecom a.s.