logo

Dial Telecom vítězem v projektu Krizi navzdory

Dial Telecom byl mezi dalšími firmami oceněn za úspěšné řešení boje proti krizi, kde v kategorii Doprava a spoje, telekomunikace zvítězil. Projekt Krizi navzdory vyhlásila letos HK ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR.

Hospodářská krize prověřila společnostem jejich podnikatelský model a motivovala je k přijetí opatření, která jim umožnila nejen přečkat krizi s minimálními ztrátami, ale často i upevnit základy pro další expanzi a růst. "Podle našich analýz mělo překonávání ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí pro dvě třetiny firem také své pozitivní důsledky. Rozhodli jsme se je zmapovat a vítěze nad krizí ocenit a medializovat," uvedl k projektu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Právě z takových firem vybírala odborná porota na základě doporučení garantů a zároveň partnerů projektu Krizi navzdory vítěze jednotlivých kategorií. Společnost Dial Telecom byla oceněna v kategorii Doprava a spoje, telekomunikace, ocenění převzala prostřednictvím Zdeňka Sivka, předsedy představenstva Dial Telecom, a.s.

"Do projektu jsme se přihlásili s cílem sdílet jednotlivé nástroje, které jsme aplikovali v období nepříznivé hospodářské situace, a tím pozitivně přispět k udržení a rozvoji ostatních podnikatelských subjektů v ČR. Podařilo se nám demonstrovat, že i ryze česká společnost, jako je Dial Telecom, je schopna čelit krizi a že vhodně zvolené investice přinesly zvýšení tržeb při udržení rentability vlastního kapitálu a snížení zadluženosti firmy," říká k tomu Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s. "Účast na prestižním projektu, který vyhlásila Hospodářská komory ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR a Českou Televizí, je pro naši společnost velikou ctí. Věříme, že naše účast byla přínosem nejen pro nás, ale i pro širokou podnikatelskou veřejnost."

Dial Telecom byl rovněž zahrnut do pětice kandidátů nominovaných na hlavního vítěze projektu Krizi navzdory. Dále v této skupině byl Exim Tours, Linet, Rodinný pivovar Bernard a WBI Systems.

Vítězové jednotlivých kategorií :

Hlavním vítězem celého projektu se pak stala firma Exim Tours.

Složení odborné poroty :

"Čerstvý průzkum PricewaterhouseCoopers ČR mezi českými soukromými společnostmi ukázal, že zhruba třetina podniků si dokázala v loňském roce udržet úroveň tržeb, a desetina podniků je dokonce zvýšila. Těší mě, že důvěra v budoucnost se vrací - téměř 70 % soukromých podniků očekává růst svých tržeb v příštích 12 měsících," říká Jiří Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice.

O projektu Krizi navzdory

Cílem projektu bylo najít a představit malé a středně velké podniky, které dokázaly inovativně reagovat na krizi, odvrátit hrozící propad a najít nový směr svého rozvoje a podnikání, a na autentických příkladech z praxe ukázat a demonstrovat nové způsoby a cesty, jak reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky. Vyhlašovatelem projektu je Hospodářská komora ČR, hlavním odborným partnerem je poradenská společnost PricewaterhouseCoopers ČR a hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Článek ze dne 21. června 2010 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.