logo

Dial Telecom vítězem v projektu Krizi navzdory

Dial Telecom byl mezi dalšími firmami oceněn za úspěšné řešení boje proti krizi, kde v kategorii Doprava a spoje, telekomunikace zvítězil. Projekt Krizi navzdory vyhlásila letos HK ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR.

Hospodářská krize prověřila společnostem jejich podnikatelský model a motivovala je k přijetí opatření, která jim umožnila nejen přečkat krizi s minimálními ztrátami, ale často i upevnit základy pro další expanzi a růst. "Podle našich analýz mělo překonávání ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí pro dvě třetiny firem také své pozitivní důsledky. Rozhodli jsme se je zmapovat a vítěze nad krizí ocenit a medializovat," uvedl k projektu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Právě z takových firem vybírala odborná porota na základě doporučení garantů a zároveň partnerů projektu Krizi navzdory vítěze jednotlivých kategorií. Společnost Dial Telecom byla oceněna v kategorii Doprava a spoje, telekomunikace, ocenění převzala prostřednictvím Zdeňka Sivka, předsedy představenstva Dial Telecom, a.s.

"Do projektu jsme se přihlásili s cílem sdílet jednotlivé nástroje, které jsme aplikovali v období nepříznivé hospodářské situace, a tím pozitivně přispět k udržení a rozvoji ostatních podnikatelských subjektů v ČR. Podařilo se nám demonstrovat, že i ryze česká společnost, jako je Dial Telecom, je schopna čelit krizi a že vhodně zvolené investice přinesly zvýšení tržeb při udržení rentability vlastního kapitálu a snížení zadluženosti firmy," říká k tomu Tomáš Strašák, obchodní ředitel a člen představenstva Dial Telecom, a.s. "Účast na prestižním projektu, který vyhlásila Hospodářská komory ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR a Českou Televizí, je pro naši společnost velikou ctí. Věříme, že naše účast byla přínosem nejen pro nás, ale i pro širokou podnikatelskou veřejnost."

Dial Telecom byl rovněž zahrnut do pětice kandidátů nominovaných na hlavního vítěze projektu Krizi navzdory. Dále v této skupině byl Exim Tours, Linet, Rodinný pivovar Bernard a WBI Systems.

Vítězové jednotlivých kategorií :

Hlavním vítězem celého projektu se pak stala firma Exim Tours.

Složení odborné poroty :

"Čerstvý průzkum PricewaterhouseCoopers ČR mezi českými soukromými společnostmi ukázal, že zhruba třetina podniků si dokázala v loňském roce udržet úroveň tržeb, a desetina podniků je dokonce zvýšila. Těší mě, že důvěra v budoucnost se vrací - téměř 70 % soukromých podniků očekává růst svých tržeb v příštích 12 měsících," říká Jiří Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice.

O projektu Krizi navzdory

Cílem projektu bylo najít a představit malé a středně velké podniky, které dokázaly inovativně reagovat na krizi, odvrátit hrozící propad a najít nový směr svého rozvoje a podnikání, a na autentických příkladech z praxe ukázat a demonstrovat nové způsoby a cesty, jak reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky. Vyhlašovatelem projektu je Hospodářská komora ČR, hlavním odborným partnerem je poradenská společnost PricewaterhouseCoopers ČR a hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Článek ze dne 21. června 2010 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti

Dial Telecom s propojením na datacentrum Campus Frakfurt 1

Nová DWDM trasa Brno - Boskovice metropolní sitě Dial Telecomu

Studentský ubytovací projekt Domeq je napojen na metropolitní síť Dial Telecomu

Datové a hlasové služby bez rizika selhání

Trvalé připojení k internetu je pro firmy a instituce záruka bezvýpadkovosti

Fiber Services ovládla telekomunikační olympiádu

Technologie BGP FlowSpec chrání páteřní síť Dial Telecomu proti bezpečnostním hrozbám

Dial Telecom je připojen do peeringového uzlu VIX.at

Dial Telecom navyšuje rychlost přenosu dat své optické páteřní sítě

CIIRC je připojen k metropolitní síti Dial Telecomu

Nová optická trasa Žabeň - Ostrava

Telefonní hovor na lince 900 jako alternativní způsob platby

Dial Telecom posiluje týmy pro výstavbu sítí a infrastruktury

Nová trasa optické sítě Praha - Vídeň s rychlostí n x 100 Gbit/s a více

Podíl v ČD-Telematika od operátora Dial Telecom koupila Unicapital

Spolehlivé a ucelené řešení housingových služeb pro firemní zákazníky

Další pražská administrativní centra v metropolitní síti Dial Telecomu

Ministerstvo zemědělství se připojuje k internetu rychlostí 1 Gbps

Lidl v optické síti Dial Telecomu

Vysokorychlostní internet pro JATKA 78

Optická síť jako konvergenční médium budoucnosti

MPLS VPN pro bezpečné propojení poboček firmy

Datová infrastruktura Dial Telecomu vede až do ukrajinského Lvova

Expozice Dial Telecomu na ICT konferenci Capacity Europe 2015

Strategie Dial Telecomu pro 100 Mb internet s podporou ECTA

Bezpečnostní projekt FENIX pro internetovou bezpečnost před DoS útoky

Dial Telecom je zlatým partnerem konference Capacity CE 2015

Mezinárodně uznávané ISO certifikáty Dial Telecomu

Vysokorychlostní metropolitní síť Dial Telecomu propojuje další pražská administrativní centra

Tomáš Strašák vystoupil na WDM Systems Summitu 2014

Dial Telecom dokončil fúzi s MAXPROGRES telco

Dial Telecom obhájil klíčové ISO certifikace

Špičky středoevropských ICT firem se setkají v Praze na konferenci Capacity CE 2014

Dial Telecom zprovoznil nový úsek své páteřní sítě

Nový web Dial Telecomu vsází na multimediální obsah a přehlednou strukturu

Telemetry Connect - služba přenosu telemetrických dat v průmyslu a energetice

Marek Šťastný - nový technický ředitel Dial Telecomu

Dial Telecom se zapojuje do projektu Bezpečná VLAN

Dial Telecom navyšuje kapacity klíčových mezinárodních datových spojů

Dial Telecom News - pravidelný přehled informací

Dial Telecom přebírá zákazníky ET Telekomunikace

Dial Telecom posiluje akvizicí MAXPROGRES telco

Datové centrum Dial Telecom - Housing Nagano

Dial Telecom dokončil akvizici se STAR 21 Networks

Dial Telecom pokračuje v rozšiřování a modernizaci vlastní optické sítě

Vysokorychlostní internet Dial Telecomu pro další důležitá administrativní centra

Dial Telecom posiluje dostupnost služeb v regionech

Dial Telecom navyšuje přenosovou kapacitu optické DWDM sítě

ISO certifikáty kvality jsou pro zakázky ve státní správě nezbytné