logo

FAXserver Dial Telecom: faxová komunikace prostřednictvím e-mailového klienta

Dial Telecom zprovoznil pro zákazníky novou službu FAXserver, která umožňuje odesílat faxové zprávy prostřednictvím e-mailu, internetu i přes menu z jakékoliv MS Office aplikace. Prostřednictvím e-mailu pak lze faxové zprávy přijímat.

S novou službou FAXserver už nebudete potřebovat zastaralý faxový přístroj. Služba je určena primárně pro uživatele hlasových služeb společnosti Dial Telecom, ale i zákazníkům novým.

FAXserver umožňuje přijímat a odesílat faxové zprávy prostřednictvím internetu. Příchozí faxové zprávy jsou doručovány jako příloha e-mailové zprávy. Odesílat faxové zprávy lze přímo z počítače prostřednictvím několika komunikačních kanálů, a to e-mailem, z webového formuláře, využitím speciálního faxového programu (pouze MS Win) nebo odesláním na přiřazenou tiskárnu FAXserver.

Mezi další nesporné výhody FAXserveru patří, že faxové číslo zákazníka díky této službě nebude nikdy obsazené. Faxové číslo přitom zůstane zákazníkovi zachováno stejné, jaké používal dosud, případně přiděleno nové. Každý zaměstnanec firmy tak například může mít vlastní faxové číslo, a to vše aniž by potřeboval faxový přístroj.

"Příchozí faxová zpráva je na FAXserveru převedena do elektronické podoby a ve formátu PDF je doručena na nadefinovanou e-mailovou adresu," říká Dalibor Premus, manažer rozvoje produktů ve společnosti Dial Telecom, a.s. "Tuto službu jsme zavedli především proto, abychom usnadnili našim zákazníkům práci s doručenými, ale i odesílanými faxy, což je dnes už víceméně překonaná technologie. Zákazníci zkrátka preferují možnost mít jakýkoliv dokument či zprávu v elektronické podobě a tak i s ním pracovat," dodal Dalibor Premus.

Podpora až 200 různých formátů příloh

FAXserver při odesílání některým z uvedených způsobů podporuje až dvě stě různých formátů příloh. Faxový program, který je zdarma, navíc umožňuje definování adresářů pro odesílání, import telefonních čísel, hromadné faxování, ale i historii odeslaných faxových zpráv s možností je opětovně odeslat stejnému i jinému uživateli.

FAXserver si faxové zprávy z bezpečnostních důvodů pamatuje pouze týden zpětně. Během tohoto týdne je možné stejný fax odeslat znovu z rozhraní na serveru. Při využití výše zmíněného programu je možné faxovou zprávu z historie odeslat kdykoliv, ovšem program hledá dokument uložený v počítači při prvotním odeslání. Pokud jej uživatel smaže nebo přesune, fax se neodešle. Při změněné příloze odešle tu novější verzi dokumentu.

Spolehlivost a bezpečnost FAXserveru je garantována díky zálohovanému řešení ve dvou nezávislých housingových centrech. Služba stojí měsíčně 219 Kč bez DPH a připočítány jsou pouze poplatky za minuty odesílání faxu dle platného ceníku.

Služba FAXserver od Dial Telecomu a.s. je oursourcovanou službou od serveru FAX.cz s přidanou hodnotou telekomunikačního operátora Dial Telecom.

Další články k tématům - FAXserver - PDF - zdarma - Dalibor Premus

Článek ze dne 26. května 2011 - čtvrtek

Další články od Dial Telecom a.s.