logo

Miliardový tendr MV ČR na internetové služby pro státní správu je podle Dial Telecom v rozporu se zákonem

Zakázka MVČR neúměrně zvýhodňuje velké operátory a není v souladu se zákonem. Dial Telecom proto podal námitky proti tendru na internetové služby pro státní správu, který před vánocemi 2010 ministerstvo vypsalo. Současně podává i podnět ke správnímu řízení na ÚOHS a oficiální nótu členům Vlády ČR.

Společnost Dial Telecom, a.s. ve středu 26.1. 2011 podala oficiální stížnost proti samotným zadávacím podmínkám MVČR v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku o poskytování datových služeb pro veřejnou správu v ČR. K tomuto kroku se uchýlil Dial Telecom poprvé, dle vypracované právní analýzy je zadání MVČR protizákonné. Neúměrně v tomto tendru zvýhodňuje největší české telekomunikační operátory.

Miliardový tendr na internetové služby pro státní správu

Centrální veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo vnitra zveřejnil těsně před Vánoci, dne 27.12. 2010, v Informačním systému veřejných zakázek oznámení o nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Uzavření rámcové smlouvy na poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy".

Analýza je pro média individuálně k dispozici

Podle analýzy operátora Dial Telecom jde o zakázku, která neúměrně zvýhodňuje velké operátory a není v souladu se zákonem. Minimálně ve čtyřech bodech porušuje různá ustanovení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Porušení se týká požadavku na ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 6 a 55 zákona), a dále několika požadavků na technické kvalifikační předpoklady § 56 odst. 7 písm. c) a § 6 zákona. Zadávací dokumentace rovněž zmiňuje řadu nadstandardních certifikátů, které se dnes jeví v praxi jako zcela nadbytečné a nepotřebné.

"Dodáváme mnoha českým i zahraničním bankám a finančním institucím, včetně těch největších, a celému spektru mobilních i pevných operátorů. Nikdo z nich nikdy žádné certifikáty nepožadoval. Všem jde o kvalitu naší sítě, nejlepší cenu a garanci služby," řekl Tomáš Strašák, místopředseda představenstva společnosti Dial Telecom.

Dial Telecom, a. s., podal ve středu 26.1. 2011 oficiální námitky pro Ministerstvo vnitra ČR, dále pak podnět k zahájení správního řízení z úřední povinnosti pro porušení postupu zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR a oficiální nótu členům vlády ČR.

Dopis pro premiéra Petra Nečase a ministra vnitra Radka Johna

Dial Telecom, a.s., se v neveřejném dopise odvolává na deklaraci současné vlády o přijímání opatření vedoucích k zásadně vyšší transparentnosti v oblasti veřejných zakázek, které přislíbila plnit jako jeden z prioritních bodů svého programového prohlášení. Oficiálně rovněž požádal o podporu při řešení výše uvedeného zadávacího řízení, jež je podle zaslané analýzy v rozporu se zákonem.

Další články k tématům - analýza - ministerstvo - MVČR - tendr - ÚOHS - vláda - zákon - Tomáš Strašák - Petr Nečas - Radek John

Článek ze dne 1. února 2011 - úterý

Další články od Dial Telecom a.s.