logo

Nové certifikáty ISO 9001, 14001 a 27001 umožní Dial Telecomu účastnit se státních zakázek

Dial Telecom se začíná po dlouhé době orientovat výrazněji i na zakázky státní správy a samosprávy; nechal se tedy úspěšně certifikovat dle norem ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 27001:2006.

Dial Telecom, a.s. - přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, byl v těchto dnech certifikován dle mezinárodních norem kvality. Jde o ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro environmentální management a ISO 27001:2006 pro ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem.

Nové certifikáty umožní Dial Telecomu účastnit se výběrových řízení státní a veřejné správy, příp. samosprávy, na které se nově chce více zaměřit.

Dial Telecom a.s. se dlouhodobě upřednostňuje ve svých aktivitách komerční sféru před státními zakázkami. V komerční sféře jsou dle dosavadních zkušeností rozhodujícími kritérii výběru dodavatele datových, hlasových či internetových služeb především kvalita, stabilita společnosti a příznivá cena. Komerční sféra tak tvoří již od založení společnosti drtivou většinu jejího obratu. Nyní se společnost Dial Telecom rozhodla zaměřit rovněž na zakázky ze státní sféry, kde jsou často vyžadovány certifikace dle nejrůznějších norem.

"Certifikáty nám pomohou účastnit se výběrových řízení u zakázek státní a veřejné správy. V komerční sféře jsme je zatím vůbec nepotřebovali, protože tam rozhodovala vždy pouze kvalita služeb a cena," říká k tomu Tomáš Strašák, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Dial Telecom. "Věříme, že nás nyní nemůže nikdo ve výběrových řízeních znevýhodňovat jen kvůli chybějící certifikaci vnitřních firemních procesů, které jsou v komerční sféře tak jako tak samozřejmostí a není k tomu potřeba certifikát," dodal Tomáš Strašák.

Certifikáty ISO 27001:2006, ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005:

Další články k tématům - certifikace - ISO - management - Tomáš Strašák

Článek ze dne 6. června 2011 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.