logo

Zabezpečte se před zneužitím VOIP ústředny

Dial Telecom varuje všechny své klienty, kteří provozují vlastní VOIP ústřednu před riziky nabourání se do systému a zneužití ústředny pro neautorizované směrování hlasových hovorů.

Pokud podobný útok není včas detekován, mohou ztráty pramenící z takovéhoto zneužití dosáhnout až milionů korun měsíčně. Pokud má VOIP ústřednu zákazník ve vlastní správě, je zabezpečení tohoto systému plně pod jeho kontrolou a Dial Telecom nemůže zajistit dostatečnou ochranu VOIP ústředny.

"Abychom co nejvíce eliminovali riziko útoku na naše zákazníky, rozeslali jsme jim dopis s doporučením, jak by mělo být prostředí zákazníka zabezpečeno, aby k útokům nedocházelo nebo aby škody z případného útoku byly minimalizovány. Doporučení se týkají zejména nastavení firewallu, přístupových hesel, síťových protokolů a systémových služeb, kontroly hlasových služeb a sledování různých podezřelých aktivit v IT prostředí zákazníka," říká Martin Brož, vedoucí oddělení provozu a správy sítí a služeb s přidanou hodnotou.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká i zákazníků jiných poskytovatelů, tak tento komplexní seznam pravidel a doporučení naleznete v zákaznické sekci webových stránek Dial Telecom . Pevně doufáme, že tyto rady pomohou všem společnostem využívající vlastní VOIP ústředny minimalizovat riziko zneužití jejich zařízení.

Další články k tématům - Dial - doporučení - hlasových - Telecom - ústředny - útoku - VOIP - zneužití - Martin Brož

Článek ze dne 8. prosince 2009 - úterý

Další články od Dial Telecom a.s.