logo Eviden Czech Republic s.r.o.

Alois Sečkár

Senior application developer společnosti Eviden

Alois Sečkár - Eviden Czech Republic s.r.o.logo Eviden Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Přestože je Vue.js méně používaným frontendovým řešením než dominantní React, vidíme v něm velký potenciál z hlediska flexibility. Oproti starším nástrojům přináší řadu inovativních řešení, dá se využít pro drobné úpravy i komplexní aplikace.

Díky své jednoduchosti je navíc vhodný i pro programátorské nováčky. To vše chceme na konferenci ukázat zájemcům z řad začínajících i pokročilých vývojářů.

Chystáme pro ně příjemné přátelské setkání, kde se dozví něco nového a zároveň se potkají s odborníky z praxe, třeba i u dobrého jídla a pití.

Jaroslav Vojtěch

Head of HPC and Big Data department společnosti Eviden

Jaroslav Vojtěch - Eviden Czech Republic s.r.o.logo Eviden Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Vývoj AI aplikací vyžaduje velké množství odborných znalostí, vysoký výpočetní výkon a schopnost navrhnout, vytrénovat a provozovat AI modely.

Díky nové nabídce budou mít zákazníci, kteří vyžadují spolehlivost, škálovatelnost a všestrannost, k dispozici maximální podporu a správné odborné znalosti v oblasti AI, které jim umožní realizovat jejich nápady a inovace.

Tomáš Hlavsa

Ředitel divize BDS společnosti Eviden

Tomáš Hlavsa - Eviden Czech Republic s.r.o.logo Eviden Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Velké firmy si uvědomují, že i jeden jediný ukradený přístup k emailové adresa je velký problém, a proto ke své bezpečnosti přistupují proaktivně. V době vysoce sofistikovaných kyberútoků, kdy útočníci využívají i např. umělou inteligenci již nestačí adekvátně reagovat ve chvíli útoku, je potřeba jej předvídat.

Poptávka po prediktivní bezpečnosti je v současné době vysoká i z důvodu blížící se účinnosti evropské směrnice NIS2.

Tomáš Hlavsa

Ředitel divize BDS společnosti Eviden

Tomáš Hlavsa - Eviden Czech Republic s.r.o.logo Eviden Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Využití umělé inteligence je v Evidenu propojeno s oblastí HPC, které se úzce věnujeme. Rozsáhlé superpočítačové clustery totiž potřebují de facto neustálou údržbu, kterou jsme během posledního roku povýšili na prediktivní úroveň. Podobné AI modely se ale dají vytvářet pro jakékoliv stroje, zařízení i celé továrny.

Jen je potřeba to dobře nastavit, a právě v tom pomáhá náš AI akcelerační program. Výhodou využití umělé inteligence pro automatizaci údržby je její přesnost, neunavitelnost i finanční úspora. České firmy jsou zatím na začátku cesty.

Ti, kteří umělou inteligenci využijí včas, mají šanci si vybudovat výraznou konkurenční výhodu. Velký potenciál má AI mimo průmysl třeba i v HR nebo marketingu.

Tomáš Hlavsa

Ředitel divize BDS společnosti Eviden

Tomáš Hlavsa - Eviden Czech Republic s.r.o.logo Eviden Czech Republic s.r.o.LinkedIn

Prioritou pro rok 2024 by měla být prediktivní bezpečnost, která se zaměřuje na předvídání a prevenci útoků. Očekáváme, že organizace budou více investovat do prediktivní bezpečnosti, která využívá AI modely k predikci, kdo, jakým způsobem a s jakými daty útočí.

Je však důležité, aby firmy nezanedbávaly základní bezpečnostní opatření, prováděly analýzy rizik a implementovaly odpovídající procesy. Firmy si nová rizika uvědomují a poptávka po službách prediktivní bezpečnosti je enormní.

V průběhu roku nejspíš uvidíme, jak se rozevírají nůžky mezi těmi, kdo berou překotný vývoj kyberhrozeb vážně a těmi, jejichž zabezpečení začíná zaostávat.