logo Eviden Czech Republic s.r.o.

Monitoring a analýza citlivých dat na deep a dark webu

Platforma LUMINAR poskytuje službu prediktivní bezpečnosti založenou na kontinuálním monitoringu úniku citlivých informací do prostředí deep a dark webu. Firmám umožňuje vyhledávat a sledovat data a informace, které by útočníci mohli zneužít pro kybernetický útok a proaktivně tak přijímat preventivní opatření.

Nová služba je vhodná pro větší firmy, které již nějaký systém bezpečnostního monitoringu využívají a přináší jim doplnění stávajících informací o neveřejné zdroje jako je deep i dark web. Dodává informace a analýzy do stávajícího bezpečnostního monitoringu tak, že k již známým, stávajícím bezpečnostním hrozbám doplňuje ty, které doposud nenastaly, nebo o nich organizace vůbec neví.

Typickým příkladem jsou odcizené přístupové údaje zaměstnanců, odhalená konfigurace sítě, nebo v případě bank například údaje z platebních karet. Únik a zneužití dat totiž neznamená pouze finanční problémy, ale zejména narušení důvěry klientů a pověsti firmy.

Služba je již nyní dostupná firemním klientům a zajišťují ji odborníci z české pobočky Eviden.

"Velké firmy si uvědomují, že i jeden jediný ukradený přístup k emailové adresa je velký problém, a proto ke své bezpečnosti přistupují proaktivně. V době vysoce sofistikovaných kyberútoků, kdy útočníci využívají i např. umělou inteligenci již nestačí adekvátně reagovat ve chvíli útoku, je potřeba jej předvídat. Poptávka po prediktivní bezpečnosti je v současné době vysoká i z důvodu blížící se účinnosti evropské směrnice NIS2," říká Tomáš Hlavsa, ředitel divize Big Data & Security společnosti Eviden.

Kontinuální monitoring a analýza dat na deep a dark webu

Monitoring v rámci služby LUMINAR probíhá formou kontinuální analýzy a sběru neveřejných zdrojů informací, typicky deep a dark web, a prostřednictvím pravidelného reportingu, nebo lépe napojením získaných informací do stávajícího bezpečnostního monitoringu je zákazník informován o tzv. indikátorech kompromitace.

Samotná platforma je jednou z mála v Česku dostupných služeb, které využívají deep a dark web. Monitoring provádí nepřetržitě a při objevení hrozby okamžitě upozorní pověřené a vyškolené specialisty, kteří následně navrhnou řešení situace tak, aby eliminovali riziko útoku, případně minimalizovali jeho následky.

Zákazník ze soukromého i veřejného sektoru může službu využívat formou konzultací, nebo používat platformu LUMINAR s vlastními experty.

Platforma je dostupná jak on premise, tak i formou služby v cloudu a je možné ji napojit na již existující SIEM (Security Information and Event Management) či SOC (Security operations center) systémy.

Článek Eviden Czech Republic s.r.o. ze dne středa 24. dubna 2024

Další články od Eviden Czech Republic s.r.o.

Monitoring a analýza citlivých dat na deep a dark webu

Akcelerační program pro zavedení GenAI

Kybernetické hrozby roku 2024