logo Eviden Czech Republic s.r.o.

Akcelerační program pro zavedení GenAI

Generative AI Acceleration Program, který využívá zkušenosti společnosti Eviden s výzkumem a vývojem GenAI ve spolupráci s předními výzkumnými konsorcii z celého světa, staví na řadě projektů generativní umělé inteligence realizovaných u různých zákazníků ze všech odvětví.

"Využití umělé inteligence je v Evidenu propojeno s oblastí HPC, které se úzce věnujeme. Rozsáhlé superpočítačové clustery totiž potřebují de facto neustálou údržbu, kterou jsme během posledního roku povýšili na prediktivní úroveň. Podobné AI modely se ale dají vytvářet pro jakékoliv stroje, zařízení i celé továrny. Jen je potřeba to dobře nastavit, a právě v tom pomáhá náš AI akcelerační program. Výhodou využití umělé inteligence pro automatizaci údržby je její přesnost, neunavitelnost i finanční úspora. České firmy jsou zatím na začátku cesty. Ti, kteří umělou inteligenci využijí včas, mají šanci si vybudovat výraznou konkurenční výhodu. Velký potenciál má AI mimo průmysl třeba i v HR nebo marketingu," říká Tomáš Hlavsa, ředitel divize Big Data & Security společnosti Eviden.

Generative AI Acceleration Program je součástí globální nabídky společnosti Eviden. Program umožňuje podnikům a organizacím využívat komplexní poradenské služby 8000 odborníků na data a umělou inteligenci, kteří jim na míru podle specifických potřeb a požadavků pomohou sestavit ucelené řešení umělé inteligence, včetně aplikací, orchestrace dat, tvorby modelů, infrastruktury a zabezpečení.

Z české dílny společnosti Eviden pochází například nástroje jako AI Log Monitoring, který využívá umělou inteligenci k rychlému odhalování problémů v protokolech a navrhování řešení nebo AI Docs Consultant pro k efektivní práci s dokumentací. Nástroj dokáže na základě zadaných otázek získávat relevantní informace z rozsáhlých sad dokumentů a urychluje tak proces vyhledávání informací.

Využití potenciálu generativní umělé inteligence v praxi

Program založený na konzultacích poskytuje zákazníkům především modulární sadu tzv. akcelerátorů - předpřipravených návrhů integrovaných řešení dodávaných v podobě kombinace poradenských služeb, nástrojů generativní umělé inteligence, softwaru a hardwaru.

Akcelerátory pro modely s odborníky na hybridní cloud

Akcelerátory pro modely s více než 19 500 odborníky na hybridní cloud poskytují poradenství a vývoj v tzv. hyperscale cloudových prostředích (AWS, Azure, Google) a na hlavních datových platformách (Databricks, SnowFlake aj.). Uživatelé mohou své aplikace generativní umělé inteligence s precizně vyladěnými, na míru vytvořenými modely rozšiřovat do podoby robustních řešení podnikové třídy a dále je obchodně, či průmyslově využívat.

Oborově zaměřené akcelerátory

Oborově zaměřené akcelerátory nabízí knihovnu předpřipravených osvědčených případů použití a šablon pro rychlou implementaci. Uživatelé mohou využívat asistenci GenAI při podpoře zákazníků, profilování klientů, správě znalostí a řízení zákaznických kampaní.

Akcelerátory pro budování AI

Akcelerátory pro budování AI poskytují pokročilá řešení pro vývoj a provoz strojového učení, která integrují GenAI do konkrétních produktů a podnikových procesů. Podniky mohou využívat automatizované generování kódu, vytváření testovacích skriptů a precizní ladění modelů a zajistit transparentnost a etické užívání velkých jazykových modelů (LLM).

Akcelerátory pro bezpečnost

Akcelerátory pro bezpečnost poskytují komplexní bezpečnostní poradenství, integraci a provoz, přičemž využívá zejména externě spravované bezpečnostní řešení Eviden AIsaac Cyber Mesh, které je založené na generativní umělé inteligenci. Uživatelé tak mohou využívat odborné znalosti a zkušenosti expertů Eviden v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Akcelerátory výkonu

Akcelerátory výkonu poskytují podle potřeby dedikovanou infrastrukturu s nízkou latencí, a to jak lokálně, či formou služby - od superpočítačů pro umělou inteligenci enterprise servery v edge prostředích. Podniky mohou využívat unikátní znalosti a zkušenosti společnosti Eviden v oblasti vysoce výkonných výpočetních prostředků pro umělou inteligenci ke zvýšení své výkonnosti.

Článek Eviden Czech Republic s.r.o. ze dne úterý 26. března 2024

Další články od Eviden Czech Republic s.r.o.