logo Exponet s.r.o.

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Od 19. 8. 2018 mohou soukromé subjekty ve svých produktech poskytovat nástroje důvěryhodného prokázání totožnosti na internetu. Nutnost využití datové schránky nebo občanského průkazu s čipem tak již nebude jedinou možností pro přihlášení k elektronickým službám veřejné správy.

Konec výjimek v podepisování dokumentů podle nařízení eIDAS pro veřejnoprávně podepisující nastane již 19. 9. 2018. Znáte všechny možnosti a povinnosti? Využijte příležitosti a setkejte se s předními odborníky z řad vysokých státních úředníků a právních špiček v dané oblasti!

Konference IT mezi paragrafy již 18. 9. 2018 v Praze, v Konferenčním centru Hotelu Grandior.

Program konference do velké míry čerpá ze změn, které k již zmíněnému 19. 9. 2018 nastanou. Ať už se jedná o konec výjimky (oproti nařízení eIDAS) či přechodných opatření zavedených adaptačním zákonem (o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Přednášející se ve svých příspěvcích budou věnovat změnám v podepisování dokumentů dle nařízení eIDAS pro veřejnoprávně podepisující. Svoji pozornost zaměří nejen na formu kvalifikovaných elektronických podpisů, na konferenci také zazní zásadní informace týkající se kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a s nimi spjatým kvalifikovaným certifikátem s nastaveným příznakem o uložení soukromého klíče na takovýchto prostředcích.

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů jsou již běžně dostupné. Nanejvýš aktuální se v současné době stává pořízení a provoz vlastní technologie pro vzdálený elektronický podpis a vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí. Jak se v tomto ohledu dotknou očekávané změny veřejnoprávních podepisujících? A jaké konkrétní změny přinese září pro použití elektronických časových razítek? Konference IT mezi paragrafy dá jasné odpovědi.

Kromě výše zmíněných bodů se mohou účastníci akce těšit na přednášky zohledňující aktuální dění kolem notifikace systémů elektronické identifikace či možností elektronického občanského průkazu s čipem.

V závěru konference zazní nové informace mapující situaci kolem zákona o zpracování osobních údajů, pozornosti vystupujících neunikne ani e-Privaci regulation či první zkušenosti s GDPR.

Nabitý program uzavře přednáška věnující se změnám v autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Záštitu nad konferencí přijal JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra.

Program konference:

Článek Exponet s.r.o. ze dne čtvrtek 16. srpna 2018

Další články od Exponet s.r.o.

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu

IT Security Workshop v Praze již po osmé