logo

Nechuť českých manažerů ke konceptu home office způsobuje nižší produktivita práce

Průzkumu Trendy projektového řízení 2020 od společnosti Easy Software mezi tuzemskými a zahraničními manažery odhaluje zásadní rozdíly - mimo jiné v přístupu k odměňování, personální politice, a hlavně k řízení týmu na dálku.

Z home office se stal obrovský fenomén, a jak se management s tímto fenoménem vypořádal, bylo v loňském roce naprosto zásadní pro úspěšnost firmy či projektu.

Velký rozdíl mezi českými a zahraničními manažery panuje v hodnocení vzdáleného řízení týmů z domova. Jen třetina českých manažerů vnímá řízení týmů pozitivně či neutrálně, zatímco u zahraničních manažerů je to dvakrát tolik.

Vyloženě pozitivně hodnotí vzdálené řízení týmu 9% českých projektových manažerů oproti 22% ze zahraničí.

"A pak zde máme ještě jeden mimořádně důležitý faktor při posuzování home office z pohledu projektového manažera, a tím je produktivita práce týmu. Při vzdáleném řízení zaznamenalo pokles produktivity 40% českých manažerů a pouhých 13% její nárůst. Naopak v zahraničí nárůst produktivity týmu na home office zaregistrovala až třetina oslovených. Například v Německu to bylo 31% manažerů. Je to obrovský rozdíl. Celkově si myslím, že výsledky ohledně vnímání home office jsou hodně ovlivněny národní povahou a potvrzují, že my, čeští manažeři, jsme zkrátka od přírody skeptičtější než zahraniční kolegové," říká Filip Morávek, CEO společnosti Easy Software.

Úbytek zakázek, krácení prémií

Tuzemská nespokojenost s home office může ovšem pramenit i z toho, že čeští manažeři přicházeli v roce 2020 nečekaně o své zakázky. O projekt nepřišlo jen 33% českých manažerů, zatímco v zahraničí to bylo 44% manažerů, tedy o třetinu více.

Konkrétně v Německu loni nepřišla o zakázku dokonce plná polovina dotázaných manažerů, což je o 17% lepší výsledek než v Česku.

Dvě třetiny zahraničních manažerů získaly vlivem loňských událostí nečekaně nové projekty, nejčastěji v objemu 10 - 25% jejich projektového portfolia.

Konkrétně na německém trhu získalo nové projekty 64% manažerů a 36% získalo zakázky v objemu 10 - 25% svého portfolia.

V Čechách získalo nové projekty jen 54% manažerů a jejich objem v rámci portfolia byl nejčastěji do 10%.

Rozdíl je patrný v oblasti personálního řízení a odměňování. Nejčastější reakcí českých manažerů bylo snižování odměn, zatímco zahraniční manažeři nejčastěji nabírali nové lidi, nebo je propouštěli.

Snižování odměn bylo v českých projektových týmech 3x častější než v zahraničních. Zahraniční týmy naopak více nabíraly nové lidi (3x častěji než čeští manažeři), nebo je propouštěly (o 42% častěji než čeští manažeři).

Zajímavým poznatkem je, že zahraniční manažeři téměř 2x častěji reagovali intenzivnějším vzděláváním svých lidí než manažeři čeští.

V cizině větší sázka na inovace

Dopad na využití projektového softwaru byl téměř srovnatelný. Více než polovina týmů nic neměnila a zhruba 40% týmů začalo používat nový software. Zatímco čeští manažeři spíše navyšovali celkový počet softwaru o další, zahraniční manažeři častěji nahrazovali starý software za nový.

I když na první pohled čeští manažeři vnímají situaci negativněji než jejich zahraniční kolegové, je třeba si uvědomit, že museli urychleně zavádět procesy, které jejich zahraniční kolegové měli často již delší čas nastaveny. Minulý rok tak ukázal, jaký může mít vliv oddalování implementace nových technologií, postupů a trendů v projektovém i HR řízení.

"I my jsme museli na tyto změny a nové akutní požadavky klientů rychle reagovat. Do našeho vlajkového projektového softwaru s názvem Easy Project jsme přidali řízení rizik a vylepšili klíčové funkce pro vzdálenou spolupráci jako řízení zdrojů, unikátní WBS (work-breakdown-structure) myšlenkové mapy nebo Ganttův diagram," doplňuje Filip Morávek.

O průzkumu Easy Software

Společnost Easy Software oslovila manažery z 252 firem z řad svých klientů. Šlo o tuzemské manažery i zahraniční - především z Německa, Francie, UK, Itálie, Španělska a Ruska.

Z nich pracuje 47% ve firmě do 50 zaměstnanců, 23% ve společnostech o 50 - 250 zaměstnancích, 13% ve firmách o 250 - 1000 lidech a 17% se pohybuje ve firmách s více než 1000 zaměstnanci.

Článek ze dne 5. února 2021 - pátek

Další články od Easy Software s.r.o.