logo GORDIC spol. s r. o.

IT práce ve společnosti GORDIC spol. s r. o.

Vývojář webových aplikací

ČEMU SE BUDETE VĚNOVAT? Rozvoji stávajících a vývoji nových aplikací, analýze, návrhu a konzultaci řešení a podpoře provozu vyšší úrovně.

Systémový specialista - junior

ČEMU SE BUDETE VĚNOVAT? Implementaci IS GINIS a podpůrných systémů v různorodých prostředích zákazníků, technické podpoře řešení problémů při provozu IS GINIS, tvorbě technických návrhů řešení, architektury, provozní dokumentace, instalaci a konfiguraci serverového prostředí Windows v různorodých prostředích zákazníků, správě a údržbě databází v různorodých prostředích zákazníků a spolupráci s týmem vývoje elektronické spisové služby.

Programátor desktopových aplikací

ČEMU SE BUDETE VĚNOVAT? Rozvoji stávajících a vývoji nových aplikací, analýze, návrhu a konzultaci řešení a podpoře provozu vyšší úrovně.