logo

Eco-footprint management pro sledování a měření ekologických stop firemní činnosti

IFS dlouhodobě podporuje své zákazníky plně integrovanými aplikacemi pro sledování environmentálního dopadu, které jim pomáhají při omezování vlivu na životní prostředí a snižování nákladů. I kapitálový trh má zájem o investice do etičtějších a udržitelnějších organizací.

Nástroj IFS Eco-footprint Management, který je integrovanou součástí sady aplikací IFS Applications, poskytuje organizacím bezprecedentní kontrolu a transparentní sledování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Tento nástroj nabízí zákazníkům standardní podnikovou metodiku na pomoc při kontrole nákladů, přípravě na nároky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a plnění požadavků zákazníků na ekologické dopady jejich spotřebitelských rozhodnutí.

Podle nezávislé studie vypracované pro společnosti IFS v USA, Skandinávii a Beneluxu, firmy považují zavedení tzv. zelených opatření za důležitá, ale postrádají systémy, které by dokázaly sledovat konkrétní dopady jejich činnosti na životní prostředí.

Kvůli rozvoji ekologických předpisů v Evropě i ve Spojených státech čelí podniky rostoucímu tlaku ze strany regulátorů, zákazníků a investorů, aby dokumentovaly a omezovaly dopad své činnosti na životní prostředí. Podle IFS údaje z výzkumu naznačují, že pokud chtějí organizace udržet krok s těmito rychle se rozvíjejícími nároky, musí provést zásadní změny svých podnikových technologií.

Studie vychází z průzkumů mezi průmyslovými manažery v jednotlivých regionech a prokazuje, že více než tři čtvrtiny společností považují sledování svého environmentálního profilu za důležité - 83 % společností v USA, 82 % ve Skandinávii a 79 % v zemích Beneluxu. Téměř tři čtvrtiny evropských respondentů (74 % ve Skandinávii a 75 % v zemích Beneluxu) však připouštějí, že nemají dostatečné softwarové technologie na sledování dopadu své činnosti na životní prostředí, jako jsou například speciální aplikace v rámci systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Americké firmy si v tomto ohledu vedou o něco lépe. 47 % jich sice uvedlo, že postrádají podnikový software pro environmentální sledování, avšak dalších 42 % tento software - i když ne zcela komplexní - má.

Na dotaz stanovení priorit pro zelené IT iniciativy odpovídali respondenti odlišně. Jako nejnaléhavější důvod k implementaci podnikového softwaru schopného spravovat dopad na životní prostředí byla zmiňována marketingová hodnota, a to 35 % Skandinávců. Toto hledisko tak předstihlo shodu s předpisy (22 %) a úsporu nákladů (19 %). Naproti tomu dotazovaní manažeři v zemích Beneluxu a v USA pokládají za důležitou výhodu shodu s ekologickými předpisy (36 % v USA, 34 % v zemích Beneluxu) spíše než marketingový nebo ekonomický přínos.

Více než polovina dotazovaných amerických a evropských organizací vyjádřilo zájem o funkčnost pro environmentální sledování začleněnou do jejich stávajících řešení ERP. Nicméně i když je zájem vysoký, málokdo byl schopen jmenovat dodavatele ERP, jejichž produkty tuto konkrétní funkčnost obsahují.

"Výsledky tohoto nezávislého průzkumu ukazují, že měření zelených iniciativ znovu vstoupilo na pořad jednání představenstev společností v Evropě i v USA," řekl generální ředitel společnosti IFS Alastair Sorbie. "Stejně tak poukazují na to, že i přes vnímanou důležitost sledování a snižování environmentální stopy jsou organizace nadále neschopny získávat ze svých podnikových systémů informace na podporu těchto iniciativ. Ve skutečnosti v převážné většině netuší, jak by jim podnikové aplikace mohly v tomto směru pomoci."

Další články k tématům - Alastair - Eco-footprint - ekologické - environmentální - ERP - Alastair Sorbie

Článek ze dne 28. června 2010 - pondělí

Další články od IFS Czech s.r.o.