logo

Nová verze Project-Based Solutions 3.0 od IFS přináší lepší přehled a kontrolu nad kritickými podnikovými projekty

Společnost IFS uvedla na trh novou verzi svého softwaru pro řízení projektů PBS 3.0. To bylo vyvinuto ve spolupráci se zákazníky IFS s dlouholetou zkušeností s vývojem a podporou aplikací PBS.

Zdokonalené funkce PBS 3.0 pro finanční řízení poskytují uživatelům lepší přehled o příjmech z projektů, možnost předvídat budoucí dopad změn projektového plánu na náklady a prostředky k udržení přísné kontroly nad skutečnými a očekávanými náklady díky okamžitým datům o postupu projektu. Kromě toho nová funkčnost pro správu materiálů umožňuje uživatelům efektivně spravovat a sledovat spotřebu surovin a materiálu, zajistit potřebné skladové zásoby v potřebném objemu ve správný čas a omezit zbytečné prostoje v projektových linkách.

Generální ředitel IFS Alastair Sorbie poznamenal : "Plný přehled a kontrola nad projekty v celé organizaci má zásadní význam. Pokud jsou projekty nebo dílčí projekty plánovány a sledovány mimo běžné podnikové systémy, dochází k problémům. Potom je totiž pro projektové manažery nemožné sledovat a řídit vzájemné interakce mezi projekty a následné dopady na celkovou výkonnost podniku."

Nové řešení obsahuje všechny výhody plně integrované sady ERP se specializovanými funkcemi pro řízení projektů, finanční řízení projektů a řízení projektových materiálů. Řešení PBS 3.0, které může být integrováno s plánovacími nástroji třetích stran jako Primavera P6, dramaticky zlepšuje schopnost zákazníků řídit projekty v průběhu celého životního cyklu.

Sorbie dodává : "Z nedávné studie, kterou jsme si nechali vypracovat od společnosti Forrester Consulting, vyplývá, že nedostatek informací způsobuje významná zpoždění projektů a zdvojování úsilí. A přesto podniky nevyužívají dostupné technologie ke zlepšení svých schopností a vyspělosti. V době nového oživení silně konkurenčního trhu jsme pevně přesvědčeni, že schopnost efektivně řídit důležité projekty bude mít dopad na rychlost, jakou se podnikům podaří znovu nastartovat růst."

Při vývoji IFS Enterprise Explorer (IEE), revolučního uživatelského rozhraní systému, byl důraz kladen především na jednoduché ovládání, které pomůže projektovým manažerům mít nad svými projekty rychlou a přesnou kontrolu. Protože řešení poskytuje uživatelům přístup k datům v reálném čase, mají vždy k dispozici nejnovější informace, což jim pomůže přijímat pohotová a přesná rozhodnutí.

Vývoj aplikace PBS 3.0 potvrzuje dlouhodobé zaměření společnosti IFS vyvíjet řešení na podporu firem, jež působí v projektově založených odvětvích. IFS v současné době spolupracuje s mezinárodní asociací IPMA (International Project Management Association) na vypracování komplexní studie udržitelné efektivity, jež má dále prozkoumat, do jaké míry firmy spravují své nejdůležitější projekty, a také identifikovat osvědčené postupy v této oblasti.

Řešení PBS verze 3.0 je dostupné od 9.4. 2010.

Další články k tématům - efektivně - finanční - IPMA - kontrolu - PBS - projekty - řízení - studie - Alastair Sorbie

Článek ze dne 14. května 2010 - pátek

Další články od IFS Czech s.r.o.