logo InterSystems B.V., organizační složka

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

Joe DeSantis - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Hodnocení agentury KLAS je považováno za velmi spolehlivé, protože v něm zaznívají názory poskytovatelů zdravotní péče a není postaveno na subjektivní analýze. Je pro nás velkou ctí, že nám naši klienti udělili tak vysoké hodnocení na poli technologií pro výměnu zdravotnických informací.

Těšíme se, že i nadále budeme v oblasti výměny zdravotnických informací naplňovat jejich potřeby s pomocí naší platformy pro zdravotnickou informatiku, která v dlouhodobém horizontu uspokojí jejich požadavky na interoperabilitu.

Christine Chapman

Viceprezidentka pro produkt TrakCare společnosti InterSystems

Christine Chapman - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Hodnocení KLAS je vynikajícím dokladem kvality unifikovaného zdravotnického informačního systému TrakCare, který je nabízen výhradně mimo USA.

Ráda bych poděkovala všem zákazníkům, kteří se jako partneři InterSystems snaží co nejlépe vyhovět požadavkům zdravotnických odborníků. Výsledek této snahy reprezentuje právě ocenění TrakCare.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Věříme, že zpráva analytické firmy Gartner je potvrzením toho, jak moc rádi s námi naši zákazníci spolupracují. Ostatně i to je důvod, proč mnoho našich původních klientů zůstává se společností InterSystems již celá desetiletí. Naše platforma InterSystems Caché podporuje hned několik databázových modelů a umožňuje spravovat obrovské objemy různorodých dat, se kterými se dnes klienti setkávají.

Caché podporuje veškeré typy dat - strukturovaná i nestrukturovaná, využívající SQL i NoSQ technologií, centralizovaná i distribuovaná - a umožňuje masivní horizontální i vertikální škálování. Nejdůležitější ale je, že v Caché lze provádět analýzy v požadovaný okamžik a včas tak získat potřebné informace.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

InterSystems Caché je nejoblíbenější databázová platforma v oborech, které vyžadují nejvyšší výkon a největší škálovatelnost. Jsou to například finanční služby, zdravotnictví a mnohé další.

Opakované uznání SD Times nás velmi těší, protože jde o nezávislé hodnocení vedoucích editorů.

Paul Grabscheid

Viceprezident společnosti InterSystems pro strategické plánování

Paul Grabscheid - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a je stále složitější. Je proto nutné, aby informační technologie firmám opravdu pomáhaly s řešením jejich problémů.

Letošní Symposium ukázalo, jak moc si naši zákazníci uvědomují důležitost efektivně využitelných technologií. A to je dobře jak pro ně samotné, tak i pro InterSystems.

Stránka 1/4 Další >