logo InterSystems B.V., organizační složka
Robert Nagle

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

LinkedIn

Věříme, že zpráva analytické firmy Gartner je potvrzením toho, jak moc rádi s námi naši zákazníci spolupracují. Ostatně i to je důvod, proč mnoho našich původních klientů zůstává se společností InterSystems již celá desetiletí. Naše platforma InterSystems Caché podporuje hned několik databázových modelů a umožňuje spravovat obrovské objemy různorodých dat, se kterými se dnes klienti setkávají.

Caché podporuje veškeré typy dat - strukturovaná i nestrukturovaná, využívající SQL i NoSQ technologií, centralizovaná i distribuovaná - a umožňuje masivní horizontální i vertikální škálování. Nejdůležitější ale je, že v Caché lze provádět analýzy v požadovaný okamžik a včas tak získat potřebné informace.

InterSystems Caché je nejoblíbenější databázová platforma v oborech, které vyžadují nejvyšší výkon a největší škálovatelnost. Jsou to například finanční služby, zdravotnictví a mnohé další.

Opakované uznání SD Times nás velmi těší, protože jde o nezávislé hodnocení vedoucích editorů.

Caché se liší od jiných produktů metodou, jejíž pomocí datovou platformu budujeme. Slučuje v sobě výkonné funkce pro vývoj a využívá současně veškeré typy dat (SQL i NoSQL). Naše platforma je už dlouho proslulá svou masivní škálovatelností, která je nyní ještě větší.

V provozních aplikacích, kde se analyzují strukturovaná i nestrukturovaná data, dokáže Caché poskytnout relevantní informace přesně v okamžiku rozhodování.

Na přesyceném a chaotickém trhu s databázovými nástroji, kde se pohybují jak malí výrobci vysoce specializovaných produktů, tak i velké společnosti, platí pořád to samé: nejvíce ze všeho záleží na datech.

Naši klienti i partneři vědí, že jim nabízíme databázovou platformu, která zvládá obrovské množství rozmanitých dat, s nimiž se dnes setkáváme na každém kroku.

Zen Mojo byl reakcí na poptávku klientů, kteří potřebovali rychlejší a efektivnější nástroj pro vytváření multiplatformních webových aplikací, a to jak pro stolní počítače, tak pro mobilní zařízení. Programování webových aplikací prochází velmi rychlým vývojem a model, kdy server generuje HTML, je už minulostí.

S otevřenou platformou Zen Mojo mohou vývojáři snadno integrovat libovolnou knihovnu pro tvorbu uživatelského rozhraní.