logo InterSystems B.V., organizační složka
Joe DeSantis

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

LinkedIn

Hodnocení agentury KLAS je považováno za velmi spolehlivé, protože v něm zaznívají názory poskytovatelů zdravotní péče a není postaveno na subjektivní analýze. Je pro nás velkou ctí, že nám naši klienti udělili tak vysoké hodnocení na poli technologií pro výměnu zdravotnických informací.

Těšíme se, že i nadále budeme v oblasti výměny zdravotnických informací naplňovat jejich potřeby s pomocí naší platformy pro zdravotnickou informatiku, která v dlouhodobém horizontu uspokojí jejich požadavky na interoperabilitu.

Myšlenka, která stojí za HealthShare, je jednoduchá - transformovat zdravotnictví pomocí sdílení informací a propojení týmů a komunit.

Kromě interoperabilní platformy propojující soukromé zdravotnické systémy, místní systémy pro výměnu zdravotnických informací či celostátní systémy zdravotnické dokumentace po celém světě nyní vytváříme nástroje, které přinášejí pacientům možnost více vstupovat do zdravotní péče a těsněji spolupracovat se všemi, kdo se podílejí na péči o jejich zdraví, s lékaři, tzv. zdravotnickými manažery a zdravotnickými plány.

Ačkoli zdravotnické organizace mají představu, jak skutečně zapojit pacienty do péče, řada z nich je pohlcena pouze zaškrtáváním políček s požadavky pro racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů.

Pacientský portál, který je založen na jediném systému elektronické zdravotní dokumentace (EHR), bohužel nestačí, aby posunul angažovanost pacientů kupředu. Angažovanost pacientů musí probíhat celým spektrem zdravotní péče.

To, že se pozornost přechodně soustředila na racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů, často bylo na úkor dlouhodobých strategických cílů.

S certifikací eHealth Exchange Validation přinášíme klientům využívajícím HealthShare cennou záruku, že i nadále zůstanou členy rozrůstající se komunity eHealth Exchange a budou moci využívat všech výhod interoperability, a to s minimálním či nulovým úsilím z jejich strany.

Naši zákazníci ušetří čas i peníze při testování a mohou se dále soustředit na poskytování skutečných hodnot svým základním organizacím.