logo InterSystems B.V., organizační složka
Steve Garrington

Steve Garrington

Vice President International společnosti InterSystems

nic

Společnost InterSystems těší, že může být partnerem projektu Coordinate My Care a zapojovat pacienty do péče, takže si s pomocí svých lékařů a ošetřovatelů budou moci zvolit péči podle svých přání. Koordinovat péči v Londýně, kde je velká a komplikovaná síť zdravotnických zařízení, je opravdovou výzvou.

Platforma HealthShare, která má inovativní technologii pro sdílení plánů zdravotní péče, přispěje k propojenému zdravotnictví tím, že zdravotnickým profesionálům umožní porozumět přáním pacientů týkajícím se urgentní péče a respektovat je.

Společnost InterSystems má velkou radost, že si sdružení Homerton pro svůj projekt sdílení informací o ochraně dětí zvolilo HealthShare jako platformu pro strategickou interoperabilitu.

Věříme, že se k Homertonu v této důležité celostátní iniciativě na ochranu ohrožených dětí ve Velké Británii připojí i mnoho dalších organizací.

Sdružení univerzitních nemocnic v Leedsu se rozhodlo pro koncepci strategické interoperability, z níž budou mít prospěch jak pacienti, tak i lékaři. Společnost InterSystems má radost, že si sdružení vybralo právě platformu HealthShare, aby mu pomohla poskytovat lepší a lépe propojenou péči s nižšími náklady.

Máme velkou radost, že si organizace UK Renal Registry vybrala právě platformu pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare, díky níž mohou lékaři svá data uchovávat, sdílet, interpretovat a využívat k rozhodování mnohem rychleji a efektivněji.

UK Renal Registry poskytuje službu obrovského významu a HealthShare mu bude pomáhat v jeho snaze o zlepšování kvality péče o pacienty s onemocněním ledvin ve Velké Británii.