logo InterSystems B.V., organizační složka

Systém sdílení informací CP-IS pomáhá chránit ohrožené děti

Univerzitní nemocnice Homerton University Hospital NHS Foundation Trust uvedla do provozu nový celostátní projekt sdílení informací o ochraně dětí, který je založen na platformě pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare. Tento projekt by mohl být v mnohém inspirací i pro Českou republiku.

Nemocniční sdružení Homerton je prvním britským sdružením typu trust, které pomáhá chránit ohrožené děti prostřednictvím systému sdílení informací o jejich ochraně - CP-IS (common assurance process). Zdravotníci tak mají rychlý a bezpečný přístup k důležitým informacím z oblasti sociální péče, které jim pomohou posoudit, zda se v konkrétním případě nejedná o ohrožené dítě. Úspěšný a užitečný projekt CP-IS by tak mohl být v mnohém inspirativní také pro české zdravotnictví.

"Společnost InterSystems má velkou radost, že si sdružení Homerton pro svůj projekt sdílení informací o ochraně dětí zvolilo HealthShare jako platformu pro strategickou interoperabilitu. Věříme, že se k Homertonu v této důležité celostátní iniciativě na ochranu ohrožených dětí ve Velké Británii připojí i mnoho dalších organizací," říká Steve Garrington, viceprezident pro mezinárodní aktivity v InterSystems.

Podrobné údaje o všech dětech, které jsou podle zákona v péči statutárních orgánů či se na ně vztahuje ochrana a které vyhledaly službu akutní péče, jsou obsaženy v centrálním celostátním systému. Přístup k těmto nezdravotnickým informacím budou mít pouze pracovníci NHS, kteří se podílí na péči o tyto děti, a to prostřednictvím zabezpečeného elektronického systému, jenž se řídí přísnými pravidly, pokud jde o to, kdo smí tyto informace získat.

InterSystems HealthShare je zdravotnická informační platforma, jejíž součástí je software Spine Mini Services Provider (SMSP), který zajišťuje přístup k demografickým datům pacientů (NHS Personal Demographic Service). Po pilotní implementaci ve sdružení Homerton byl nyní HealthShare SMSP rozšířen a poskytuje přístup též k CP-IS.

HealthShare SMSP je prvním komerčním řešením, které splnilo požadavky HSCIC pro přístup do CP-IS. Pracovníci z homertonského trustu pomáhali InterSystems absolvovat celý tento proces a splnit požadavky na správu informací, které zajišťují přísné kontroly přístupu k citlivým osobním údajům a jejich používání v rámci trustu.

Systém sdílení informací o ochraně dětí CP-IS

Jde o nejvýznamnějším projektem národní zdravotní služby NHS England a nezávislého orgánu ministerstva zdravotnictví pro poskytování informací ve zdravotnictví a sociálních službách Health and Social Care Information Centre (HSCIC).

Do sítě zařízení poskytujících akutní péči patří místní úřady, do jejichž kompetence spadá péče o děti (sociální péče), lékařská pohotovost zajišťovaná nemocnicemi, oddělení pro ošetřování lehčích zranění, pohotovostní centra v rámci výborových sdružení lékařů, primární péče, porodnice, praktičtí lékaři mimo ordinační hodiny, pediatrická oddělení a ambulantní služby.

Systém CP-IS má být v celostátním měřítku dokončen do roku 2018 a propojí 1230 pracovišť NHS a 152 místních orgánů na ochranu ohrožených dětí v Anglii.

Univerzitní nemocnice NHS Trust v Homertonu

Nemocnice je prvním poskytovatelem lékařské péče v rámci NHS, který má přístup k aktuálním údajům v novém celostátním systému CP-IS. Informace o ochraně dětí jsou přenášeny zabezpečeným připojením z IT systémů místních orgánů do páteřního systému NHS.

InterSystems HealthShare se v homertonské nemocnici používá k přístupu k tomuto páteřnímu systému a k začlenění informací z CP-IS do klíčových pracovních postupů. Poskytovatelé péče jsou tak vždy upozorněni na to, že ošetřují ohrožené dítě.

Homerton si vybral platformu InterSystems HealthShare po pečlivém posouzení různých možností pro přístup do systému CP-IS. V HSCIC mají lékaři k dispozici webový prohlížeč, jehož prostřednictvím mohou přistupovat k centrálně uloženým informacím o konkrétním pacientovi v CP-IS.

Trust ovšem požadoval lokální řešení, které by umožnilo přistupovat do CP-IS a začlenit informace do pracovních postupů místních operačních systémů. Zároveň se domníval, že by bylo příliš nákladné a časově náročné vyvíjet a akreditovat propojení mezi jednotlivými IT systémy a CP-IS.

Trust se místo toho rozhodl pro HealthShare SMSP, aby získal přístup k informacím obsaženým v CP-IS pomocí jednotného akreditovaného rozhraní. To se podařilo realizovat velice rychle, takže nová služba se mohla začít využívat bez jakéhokoli výpadku služeb, a aniž by museli být zdravotníci zvlášť proškoleni.

Údaje z CP-IS se automaticky zobrazí, jakmile uživatel zadá do místního systému základní demografické údaje o dítěti.

Další články k tématům - děti - HealthShare - nemocnice - zdravotnictví - Steve Garrington

Článek InterSystems B.V., organizační složka ze dne čtvrtek 18. prosince 2014

Další články od InterSystems B.V., organizační složka

Zpráva agentury KLAS oceňuje interoperabilitu InterSystems HealthShare

Akutní péče o pacienty pod dohledem InterSystems TrakCare

Koordinovaná osobní zdravotní péče s podporou služby CMC

InterSystems opět v kvadrantu lídrů pro transakční databázové platformy

InterSystems patří mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Efektivně využitelné IT pro zdravotnictví

Pokroky propojené zdravotní péči v regionu střední Evropy

Koordinace plánů urgentní péče se službou Coordinate My Care

HealthShare Personal Community zapojuje pacienty do zdravotní péče

Středoevropská zdravotnická konference 2015

Symposium InterSystems 2015

Průzkum HIMSS Analytics potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče

Caché 2015 - datová platforma pro nejnáročnějšími požadavky zdravotnických aplikací

HealthShare zabezpečuje standardizovaný tok zdravotnických informací

Platforma Ensemble zajišťuje lepší konektivitu mezi různorodými aplikacemi FN Ostrava

Systém sdílení informací CP-IS pomáhá chránit ohrožené děti

InterSystems je zařazen do kvadrantu lídrů

HealthShare pomáhá zajišťovat propojenou zdravotní péči pro NHS Foundation Trust

HealthShare je základem regionálního rejstříku pacientů nemocnic v anglickém Leedsu

InterSystems Zen Mojo zrychluje vývoj aplikací pro mobilní zařízení i PC

SD Times zařadil InterSystems mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Monitoring chronického onemocnění ledvin pro UK Renal Registry zajišťuje HealthShare

InterSystems HealthShare je lídrem na trhu softwaru pro výměnu zdravotnických informací