logo InterSystems B.V., organizační složka

Průzkum HIMSS Analytics potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče

Podle nové studie celosvětové výzkumné a analytické firmy HIMMS Analytics se zdravotnické organizace snaží pacienty do péče zapojit pomocí strategií a investic zaměřených na pacientské portály.

Výsledky studie, která zkoumala stupeň angažovanosti pacientů ve zdravotní péči ovšem ukázaly, že si vedení zdravotnických organizací klade otázku, zda vůbec tato cesta povede k větší zainteresovanosti pacientů a tím k lepším klinickým výsledkům a nižším nákladům.

Angažovanost pacientů ovládá titulky zdravotnických publikací. Firma HIMSS Analytics chtěla o tomto fenoménu zjistit fakta, a proto přistoupila ke studii, která zkoumala, jak dalece zdravotnické organizace v USA zajišťují angažovanost pacientů ve zdravotní péči a jak do této oblasti investují. Výzkum zahrnoval kvantitativní průzkum, jehož se jako respondenti zúčastnili vedoucí pracovníci ze 114 zdravotnických organizací, a kvalitativní výzkum v podobě skupinové diskuse, jíž se zúčastnilo devět z výše uvedených 114 vedoucích pracovníků.

Společnost HIMSS Analytics definuje angažovanost pacienta jako strategii organizace, jak přimět pacienta, aby aktivně a zasvěceně spravoval zdravotní stav a celkově svou vlastní kondici i kondici členů své rodiny a dalších příbuzných. To zahrnuje kontrolu a správu zdravotnické dokumentace, poučení o onemocněních, osvojení si zdravého životního stylu, poučený nákup zdravotnického zboží a služeb a partnerskou komunikaci s poskytovateli zdravotní péče.

Studie sponzorovaná společností InterSystems ukázala, že hlavními důvody snah angažovat pacienta ve zdravotní péči jsou rozšíření a zlepšení veřejného zdraví (77%), snaha vybudovat v pacientech důvěru v obchodní značku (77%) a splnění požadavků pro racionalizaci zdravotnických systémů (tzv. meaningful use; 60%).

Podle účastníků skupinové diskuse ovšem tyto strategie mohou být poněkud nedotažené. Někteří účastníci dokonce své plány na zapojení pacientů do péče zpochybnili.

Podle Joe DeSantise, viceprezidenta společnosti InterSystems pro platformy HealthShare, jsou tyto komentáře znepokojivé. Joe DeSantis upozorňuje, že ačkoli vedení zdravotnických organizací tvrdí, že má strategii, ve skutečnosti možná postupuje kupředu pouze s taktickým plánem.

"Ačkoli zdravotnické organizace mají představu, jak skutečně zapojit pacienty do péče, řada z nich je pohlcena pouze zaškrtáváním políček s požadavky pro racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů. Pacientský portál, který je založen na jediném systému elektronické zdravotní dokumentace (EHR), bohužel nestačí, aby posunul angažovanost pacientů kupředu. Angažovanost pacientů musí probíhat celým spektrem zdravotní péče. To, že se pozornost přechodně soustředila na racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů, často bylo na úkor dlouhodobých strategických cílů," říká Joe DeSantis, Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems.

Kdo řídí zapojení pacientů?

Častým problémem iniciativ pro zapojení pacientů je to, že není jednoznačně stanoveno, kdo za ně odpovídá. Podle průzkumu jsou to nejčastěji výbory, v nichž zasedají zástupci různých oddělení a různých funkčních skupin (26%), jinde jsou to vedoucí marketingu (15%), vedoucí IT oddělení (10%) nebo generální ředitel (8%).

Tyto řídící struktury nemají vždy k dispozici finanční prostředky k úspěšnému provádění iniciativ. Překážkou bývá to, že výdaje na zapojení pacientů jsou roztroušeny po celé organizaci - IT oddělení kupuje potřebné nástroje, ambulantní oddělení hradí náklady na provoz programů, marketingové oddělení financuje propagaci a prezentuje zapojení pacientů jako strategii pro vybudování důvěry v obchodní značku.

Nástroje pro zapojení pacientů

Dokonce i v organizacích, které nemají jednotnou finanční strategii, používají IT oddělení portály pro pacienty jako spolehlivé nástroje pro jejich zapojení.

Důvody k využívání portálů jsou různé:

Celkově asi dvě třetiny respondentů využívají portály poskytnuté prodejci jejich systémů pro elektronickou zdravotní dokumentaci.

Vedení zdravotnických organizací, které usilují o plné zapojení pacientů, potřebují portály příští generace nabízející funkce, díky nimž by se pacienti mohli stát partnery ve své vlastní léčbě.

Jde konkrétně o funkce, jako jsou virtuální návštěvy či konzultace lékaře (80%), interoperabilita mezi více poskytovateli péče (70%), posouzení zdravotního stavu a koučing (70%) a konzultace prostřednictvím videokonferencí (50%).

Další články k tématům - pacient - studie - videokonference - výzkum - zdravotnictví - Joe DeSantis

Článek InterSystems B.V., organizační složka ze dne pátek 24. dubna 2015

Další články od InterSystems B.V., organizační složka

Zpráva agentury KLAS oceňuje interoperabilitu InterSystems HealthShare

Akutní péče o pacienty pod dohledem InterSystems TrakCare

Koordinovaná osobní zdravotní péče s podporou služby CMC

InterSystems opět v kvadrantu lídrů pro transakční databázové platformy

InterSystems patří mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Efektivně využitelné IT pro zdravotnictví

Pokroky propojené zdravotní péči v regionu střední Evropy

Koordinace plánů urgentní péče se službou Coordinate My Care

HealthShare Personal Community zapojuje pacienty do zdravotní péče

Středoevropská zdravotnická konference 2015

Symposium InterSystems 2015

Průzkum HIMSS Analytics potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče

Caché 2015 - datová platforma pro nejnáročnějšími požadavky zdravotnických aplikací

HealthShare zabezpečuje standardizovaný tok zdravotnických informací

Platforma Ensemble zajišťuje lepší konektivitu mezi různorodými aplikacemi FN Ostrava

Systém sdílení informací CP-IS pomáhá chránit ohrožené děti

InterSystems je zařazen do kvadrantu lídrů

HealthShare pomáhá zajišťovat propojenou zdravotní péči pro NHS Foundation Trust

HealthShare je základem regionálního rejstříku pacientů nemocnic v anglickém Leedsu

InterSystems Zen Mojo zrychluje vývoj aplikací pro mobilní zařízení i PC

SD Times zařadil InterSystems mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Monitoring chronického onemocnění ledvin pro UK Renal Registry zajišťuje HealthShare

InterSystems HealthShare je lídrem na trhu softwaru pro výměnu zdravotnických informací