logo InterSystems B.V., organizační složka

HealthShare Personal Community zapojuje pacienty do zdravotní péče

Nový nástroj HealthShare Personal Community funguje na interoperabilní platformě, bezdrátově a pacienti s ním mohou z jediného místa přistupovat ke zdravotnické dokumentaci své rodiny v různých zdravotnických zařízeních.

Nástroj Personal Community, který umožňuje více zapojit pacienty do zdravotní péče, je určený poskytovatelům zdravotní péče. Je konfigurovatelný, jeho použití nezávisí na dodavateli a přináší pacientům srozumitelný a ucelený pohled na jejich zdravotnickou dokumentaci. Personal Community má v USA certifikaci pro Stupeň 2 tzv. meaningful use (použití certifikované elektronické zdravotnické dokumentace za účelem racionalizace a optimalizace zdravotnických systémů) a podporuje služby jako např. sjednání termínu u lékaře, opakované vystavování receptů, komunikaci mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče a školení pacientů.

Protože základem Personal Community je interoperabilní platforma HealthShare, mohou pacienti i jejich oprávnění zástupci přistupovat z jednoho místa k elektronické zdravotní dokumentaci v různých formátech a z různých zdravotnických zařízení - odpadá zde tedy nutnost potýkat se s řadou různých portálů a hesel.

"Myšlenka, která stojí za HealthShare, je jednoduchá - transformovat zdravotnictví pomocí sdílení informací a propojení týmů a komunit. Kromě interoperabilní platformy propojující soukromé zdravotnické systémy, místní systémy pro výměnu zdravotnických informací či celostátní systémy zdravotnické dokumentace po celém světě nyní vytváříme nástroje, které přinášejí pacientům možnost více vstupovat do zdravotní péče a těsněji spolupracovat se všemi, kdo se podílejí na péči o jejich zdraví, s lékaři, tzv. zdravotnickými manažery a zdravotnickými plány," vysvětluje Joe DeSantis, viceprezident společnosti InterSystems pro platformy HealthShare.

Pacienti mohou prohlížet a stahovat svou zdravotnickou dokumentaci a předávat ji či její části ostatním členům zdravotnického týmu. Intuitivní rozhraní usnadňuje pacientům kontrolovat přesnost dokumentace a spolupracovat tak s poskytovateli zdravotní péče na bezpečnější a vysoce kvalitní péči.

Společnost InterSystems představila Personal Community na každoroční konferenci HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) v Chicagu.

Personal Community je k dispozici okamžitě - ceny se odvíjejí od objemu a rozsahu zákazníkovy činnosti v oblasti zdravotnictví.

Portál třetí generace

První portály pro pacienty byly jednodimenzionální aplikace pro osobní zdravotní dokumentaci, které vyžadovaly, aby pacient zadával rozsáhlá osobní data, což tyto portály odsoudilo k zániku. Portály druhé generace, které vznikaly podle požadavků tzv. meaningful use, jsou systémy od jednoho poskytovatele propojené s jednotlivými systémy pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci (EHR), které ovšem přinášejí roztříštěné informace.

Personal Community je prvním pacientským portálem třetí generace, který je od základu vybudován na interoperabilní platformě a přináší tak pacientům jedinou přístupovou bránu ke zdravotnické dokumentaci v celém spektru zdravotní péče.

Personal Community je výsledkem rozsáhlých zkušeností společnosti InterSystems s problematikou výměny zdravotnických informací na celém světe, do níž dlouhodobě investuje.

Další články k tématům - pacient - zdravotnictví - Joe DeSantis

Článek InterSystems B.V., organizační složka ze dne čtvrtek 21. května 2015

Další články od InterSystems B.V., organizační složka

Zpráva agentury KLAS oceňuje interoperabilitu InterSystems HealthShare

Akutní péče o pacienty pod dohledem InterSystems TrakCare

Koordinovaná osobní zdravotní péče s podporou služby CMC

InterSystems opět v kvadrantu lídrů pro transakční databázové platformy

InterSystems patří mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Efektivně využitelné IT pro zdravotnictví

Pokroky propojené zdravotní péči v regionu střední Evropy

Koordinace plánů urgentní péče se službou Coordinate My Care

HealthShare Personal Community zapojuje pacienty do zdravotní péče

Středoevropská zdravotnická konference 2015

Symposium InterSystems 2015

Průzkum HIMSS Analytics potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče

Caché 2015 - datová platforma pro nejnáročnějšími požadavky zdravotnických aplikací

HealthShare zabezpečuje standardizovaný tok zdravotnických informací

Platforma Ensemble zajišťuje lepší konektivitu mezi různorodými aplikacemi FN Ostrava

Systém sdílení informací CP-IS pomáhá chránit ohrožené děti

InterSystems je zařazen do kvadrantu lídrů

HealthShare pomáhá zajišťovat propojenou zdravotní péči pro NHS Foundation Trust

HealthShare je základem regionálního rejstříku pacientů nemocnic v anglickém Leedsu

InterSystems Zen Mojo zrychluje vývoj aplikací pro mobilní zařízení i PC

SD Times zařadil InterSystems mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Monitoring chronického onemocnění ledvin pro UK Renal Registry zajišťuje HealthShare

InterSystems HealthShare je lídrem na trhu softwaru pro výměnu zdravotnických informací