logo InterSystems B.V., organizační složka

Monitoring chronického onemocnění ledvin pro UK Renal Registry zajišťuje HealthShare

Nefrologický registr ve Velké Británii - UK Renal Registry, si vybral jako svou celostátní platformu pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare. Implementace softwaru zprostředkuje aktuální informace o fungování nefrologických oddělení a povede ke zlepšení péče o pacienty.

HealthShare bude shromažďovat data z 84 nefrologických oddělení pro děti i dospělé, a též ze satelitních hemodialyzačních středisek. Celkem půjde o sledování více než 56000 pacientů s chronickým poškozením ledvin v pátém stadiu. Díky HealthShare bude UK Renal Registry získávat data o pacientech téměř v reálném čase, což pomůže zlepšit standardy péče v celé zemi, neboť budou k dispozici přesnější údaje a průběžný přehled o fungování nefrologických oddělení.

UK Renal Registry slučuje sběr a analýzu standardizovaných dat o výskytu ledvinových onemocnění, jejich léčbě a výsledcích léčby. Cílem je zajistit vysokou kvalitu péče na nefrologických odděleních NHS (National Health Service, veřejně financovaný zdravotnický systém ve Velké Británii) tak, aby byla v souladu s požadavky britské nefrologické asociace Renal Association.

UK Renal Registry si vybral HealthShare pro její škálovatelnost, pro úspory času a nákladů díky vyšší přesnosti dat a pro její schopnost poskytovat data téměř okamžitě. Zaměstnanci UK Renal Registry v současnosti implementaci HealthShare dokončují.

Dříve sběr dat prováděly různé IT systémy a každé čtvrtletí je odesílaly do centrálního registru UK Renal Registry, kde tyto informace byly manuálně vyhodnocovány, analyzovány a následně zveřejněny ve výroční zprávě Registru.

Hlavní výhody řešení HealthShare pro UK Renal Registry:

Díky HealthShare usnadní Registr lékařům sledování léčby pacientů, protože lékaři budou mít nepřetržitý přístup k nefrologickým datům pacientů i v případech, kdy konkrétní pacient nemá na daném oddělení svou zdravotní dokumentaci. To je důležité zejména u pacientů, kteří se pohybují mezi transplantačními a dialyzačními centry, či u pacientů na dovolené, neboť se tak zajistí, že ošetřující personál bude mít i v takových případech k dispozici veškeré informace o léčbě pacienta, a sníží se riziko chyb či zbytečná duplicitní vyšetření.

"UK Renal Registry je dobročinná organizace financovaná NHS a pověřená monitorováním péče, které se dostává pacientům s chronickým onemocněním ledvin. Mezinárodní renomé společnosti InterSystems a její zkušenosti se strategickou interoperabilitou ve zdravotnictví z ní dělají ideálního partnera, který nám pomůže modernizovat náš informační systém na celostátní úrovni a zajistí, že budeme schopni své úkoly plnit i v budoucnosti," říká Ron Cullen, ředitel UK Renal Registry.

Steve Garrington, Vice President International v InterSystems, k tomu dodává: "Máme velkou radost, že si organizace UK Renal Registry vybrala právě platformu pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare, díky níž mohou lékaři svá data uchovávat, sdílet, interpretovat a využívat k rozhodování mnohem rychleji a efektivněji. UK Renal Registry poskytuje službu obrovského významu a HealthShare mu bude pomáhat v jeho snaze o zlepšování kvality péče o pacienty s onemocněním ledvin ve Velké Británii."

O organizaci UK Renal Registry

Nezisková organizace UK Renal Registry, registrovaná ve Velké Británii jako dobročinná organizace, byla založena jako součást britského nefrologického sdružení Renal Association s podporou britského ministerstva zdravotnictví, Britské asociace dětských nefrologů a Britské transplantační společnosti.UK Renal Registry pomáhá při rozvoji péče o pacienty s onemocněním ledvin tím, že centralizuje sběr a analýzu standardizovaných dat o výskytu ledvinových onemocnění, jejich léčbě a výsledcích léčby.

Sleduje ukazatele kvality i kvantity péče s cílem zvýšit její standard. Organizace poskytuje data zúčastněným nefrologickým pracovištím, zdravotnické správě (NHS authorities a NHS trusts), regionálním úřadům, organizacím pacientů a výzkumným pracovníkům. Všechny tyto zúčastněné strany mohou ovlivňovat vytváření Registru.

Další články k tématům - analýza - pacient - registr - výzkum - zdravotnictví - Steve Garrington

Článek InterSystems B.V., organizační složka ze dne středa 2. července 2014

Další články od InterSystems B.V., organizační složka

Zpráva agentury KLAS oceňuje interoperabilitu InterSystems HealthShare

Akutní péče o pacienty pod dohledem InterSystems TrakCare

Koordinovaná osobní zdravotní péče s podporou služby CMC

InterSystems opět v kvadrantu lídrů pro transakční databázové platformy

InterSystems patří mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Efektivně využitelné IT pro zdravotnictví

Pokroky propojené zdravotní péči v regionu střední Evropy

Koordinace plánů urgentní péče se službou Coordinate My Care

HealthShare Personal Community zapojuje pacienty do zdravotní péče

Středoevropská zdravotnická konference 2015

Symposium InterSystems 2015

Průzkum HIMSS Analytics potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče

Caché 2015 - datová platforma pro nejnáročnějšími požadavky zdravotnických aplikací

HealthShare zabezpečuje standardizovaný tok zdravotnických informací

Platforma Ensemble zajišťuje lepší konektivitu mezi různorodými aplikacemi FN Ostrava

Systém sdílení informací CP-IS pomáhá chránit ohrožené děti

InterSystems je zařazen do kvadrantu lídrů

HealthShare pomáhá zajišťovat propojenou zdravotní péči pro NHS Foundation Trust

HealthShare je základem regionálního rejstříku pacientů nemocnic v anglickém Leedsu

InterSystems Zen Mojo zrychluje vývoj aplikací pro mobilní zařízení i PC

SD Times zařadil InterSystems mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru

Monitoring chronického onemocnění ledvin pro UK Renal Registry zajišťuje HealthShare

InterSystems HealthShare je lídrem na trhu softwaru pro výměnu zdravotnických informací