logo SAP ČR,spol. s r.o.
Christian Klein

Christian Klein

Generální ředitel společnosti SAP

LinkedIn

V uplynulém roce se význam komunit ukázal být naprosto klíčovým. S naší novou vizí nyní plánujeme vybudovat největší světovou komunitu podniků, což zákazníkům umožní snadno se spojit s firmami napříč dodavatelskými řetězci a vzniknou tak síťově propojené ekonomiky napříč jednotlivými průmyslovými odvětvími.

Prvním krokem k vytvoření největší celosvětové sítě podniků je propojení současné sítě SAP Business Network se sítěmi Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Z členství v této komunitě bude mít prospěch více než 5 a půl milionu organizací.

Geopolitické napětí, výzvy v oblasti životního prostředí a pokračující pandemie nutí podniky reagovat na změny rychleji, než kdy dříve. Prosperovat budou jen ty organizace, které dokáží rychle přizpůsobit své obchodní procesy, a právě to je cílem RISE with SAP.

Chceme zákazníkům pomáhat v hledání nových způsobů, jak inovovat jejich podnikání, a umožnit jim tak získat konkurenční výhodu. Významnou roli přitom hrají cloudové technologie.

Naše strategie je být společností zaměřenou na řízení zkušeností poháněnou inteligentním podnikáním. Stále více zákazníků se obrací na společnosti SAP a Qualtrics, aby jim pomohly uzavřít zkušenostní propast.

Rovněž vidíme zvyšující se adopci řešení nové generace S/4HANA jako nedílné součásti inteligentního podniku, a to ve všech modelech jeho nasazení.