logo SAP ČR,spol. s r.o.
Hana Součková

Hana Součková

Generální ředitelka společnosti SAP ČR

LinkedIn

Důležité je na nic nečekat, protože Česká republika má velmi zajímavou pozici a ve spoustě ohledů dokážeme trend akcelerační ekonomiky vytěžit. Nesmíme si ale nechat ujet vlak. Pokud chceme v prostředí silné zahraniční konkurence uspět, měli bychom být i o krok napřed v porozumění, co nám digitalizace i akcelerační ekonomika mohou přinést.

Jinými slovy vystoupit ze stínu staré IT logiky, že to je taková černá skříňka, která občas něco udělá, ale přistoupit k tomu tak, že IT už se stává byznysovou službou, která by měla podporovat obchodní cíle firmy. Akcelerační ekonomiku tu již prakticky zažíváme.

Proto jsme ji také zvolili jedním z hlavních témat naší výroční konference SAP NOW, která v Praze proběhla v minulém týdnu.

V současné době jsme svědky velké konzumerizace B2B segmentu. Lidé i zde totiž oprávněně očekávají podobný zážitek, na jaký jsou zvyklí z B2C. Zároveň v B2B roste strategická důležitost poskytování služeb s přidanou hodnotou na úkor pouhého prodeje produktů.

Naše platforma SAP Commerce Cloud může B2B společnosti ve všech těchto aspektech plně a pružně podpořit. Tento projekt potvrdil důležitost dvou trendů, a sice správného načasování a odbornosti.

Nejde totiž jen o implementaci technického řešení, ale i o výběr vhodného partnera, který zákazníka úspěšně provede celým procesem. Jsem velmi ráda, že zkušená digitální agentura ACTUM Digital s námi spojila své síly.

Naše každoroční setkání se zákazníky je vždy výjimečná událost, která je letos navíc dostupná opakovaně. Pandemie rozpoutala živou diskuzi o digitalizaci a transformaci podnikání. A tak bylo logické, že letošní rok jsme se zaměřili na to, co se jednotlivé firmy naučily, jak vidí své dřívější investice do technologií, zda a jak jim pomohly zvládnout nelehkou situaci lépe než ostatním.

Navíc je série téměř padesáti přednášek pro snazší orientaci rozdělená do čtyř hlavních oborů - retailu, výroby, financí a utilit. Kdo neměl příležitost se programu zúčastnit, má do konce roku možnost zhlédnout prezentace online.

Zmínit můžeme také německou aplikaci na způsob e-Roušky, která během uzávěry pomáhala promptnímu návratu turistů a má přes 20 milionů stáhnutí, anebo platformu, kterou jsme vyvinuli spolu s Evropskou komisí s cílem propojit národní eRouškové aplikace.

Loňský rok umožnil informačním technologiím potvrdit své místo na slunci a ukázat svoji důležitost.

Bezprostředně po vypuknutí pandemie jsme se, podobně jako téměř každý zaměstnavatel, starali především o vytvoření bezpečného a zároveň fungujícího pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Téměř paralelně jsme totiž museli pomoci řešit potřeby našich zákazníků, které se často vlivem pandemie výrazně změnily.

Operativní problémy, s nimiž se firmy potýkají, se pochopitelně promítly a s jistým zpožděním ještě promítnou do běžného života. A největší dopad budou mít na ty nejzranitelnější. Jsem ráda, že v České republice máme organizace, které tuto podporu rizikovým skupinám poskytují s maximální profesionalitou.

Těmi Člověk v tísni i Elpida rozhodně jsou a jsme rádi, že jsme je mohli v jejich prospěšných aktivitách finančně podpořit.

Stránka 1/2 Další >