logo NESS Czech s.r.o.
Martin Kult

Martin Kult

Viceprezident a obchodní ředitel společnosti NESS Czech

nic

Ness jako jeden z lídrů v oblasti IT a inovací na půdě ČISOK představil například úspěšné řešení národního elektronického zdravotnictví, které zavedl na Slovensku. Projekt eHealth nejen zvyšuje efektivitu a kvalitu zdravotní péče, ale například také umožňuje občanům online sledovat své laboratorní výsledky nebo se z domova objednat na vyšetření. Zástupcům vlády, ministerstev, regionálních i městských zdravotnických služeb jsme představili naši připravenost podobné řešení zavést i v České republice.

Podílíme se také na dalším rozvoji eGovernmentu, věnujeme se oblasti bezpečnosti, připravujeme na platformě ČISOKu s vybranými společnostmi izraelského průmyslu a s představiteli našich regionů velmi zajímavý workshop pro oblast SmartCities. Česko-izraelská smíšená komora také například připravuje program a otevření výběrového klubu pro podporu mladých talentovaných podnikatelů.

Hlavním smyslem celého projektu pro eHealth na Slovensku je zabezpečit nepřetržitou dostupnost zaručených a ověřených klinických informací pacientů oprávněným lékařům a zdravotnickým pracovníkům. Použili jsme ve spolupráci se slovenským Ministerstvem zdravotnictví unikátní koncept, kde pacient sám rozhoduje o zpřístupňování svých dat.

V systému je definován i přístup k život zachraňujícím údajům o pacientovi pro urgentní zdravotnickou pomoc. Další výhodou je jednotnost a informační podpora lékařů při medikaci i snížení pravděpodobnosti podvodu při předepisování nebo vydávání léků.

Se studenty jsme diskutovali o tom, že budoucnost oblastí, které studují, bude bezpochyby spjata s pokročilými IT řešeními. Dobrým příkladem, který studenty velmi zaujal, je oblast poskytování zdravotní a sociální péče. Chytrá IT řešení ji mohou posunout na úplně novou kvalitativní úroveň při současné zásadní úspoře nákladů.

Studentům jsme představili i řešení z oblasti telemedicíny, které jsme vyvinuli loni společně s Microsoftem, Vodafonem a olomouckou Lékařskou fakultou univerzity Palackého. Jedná se o mobilní řešení pro kardiaky a cukrovkáře s nepřetržitým online monitoringem jejich zdravotního stavu.

Aplikace nejen sleduje klíčové indikátory rizikového pacienta a předává je lékaři, ale dokáže i včas detekovat rizikové stavy, varovat pacienta, případně mu i přivolat pomoc. Loni bylo toto řešení dokonce nominováno na cenu Česká inovace.

Výhodu vítězného řešení Nákupka je i to, že je obecné a dá se použít pro nejrůznější zboží a s drobnou úpravou i pro různé jiné provozy. Vyhodnocením to ale nekončí. Snažíme se posouvat nápady do praxe, rozběhnout i úspěšnou obchodní spolupráci s tematicky příbuznými pracovišti vysokých škol a zajistit přenos know-how.

Spolupracujeme na grantových projektech a podporujeme talenty na vysokých a středních školách nejen v České republice, ale i v zemích Visegrádské čtyřky. V loňském roce bylo jedno z našich ekonomicky úspěšných řešení nominováno i v projektu Česká inovace.