logo NESS Czech s.r.o.

Paul Lombardo

Generální ředitel společnosti Ness Digital Engineering

Paul Lombardo - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Mnoho firem se spoléhá na Salesforce jako na platformu umožňující provoz složitých digitálních aplikací, které řídí jejich podnikání, a Sovereign CRM se v této oblasti stala významným inovátorem. Přidanou hodnotu v podobě této odbornosti můžeme okamžitě nabídnout našim zákazníkům, zatímco globálně budeme získávat další příležitosti k růstu.

Sovereign CRM je lídrem v oblasti architektury a designu produktů Salesforce včetně vytváření nových akcelerátorů, které pomáhají zákazníkům nasadit tato řešení rychle do produkce. Ness touto akvizicí posiluje své kompetence v oblasti cloudového a platformového inženýrství.

Martin Silvička

Delivery Manager divize Public + Communication společnosti Ness Technologies

Martin Silvička - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.

Přestože s O2 spolupracujeme dlouhodobě a implementovali jsme jim už řadu úspěšných řešení, zakázku jsme si museli vybojovat ve výběrovém řízení. Zhruba do roka jsme zvládli zavést toto moderní billingové řešení pro O2 v České republice i na Slovensku a současně i pro navázané virtuální operátory v obou zemích - Tesco Mobile, Gorila a Vinatel.

Ness odpovídal za projektové řízení a implementaci produktového řešení i za dodávku technologií Oracle.

Karol Kubeczka

Ředitel sektoru Utilitity a Manufacturing společnosti Ness Technologies

Karol Kubeczka - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.

Oproti dosavadním systémům nabízí nový systém masivní výkon pro náročné výpočty a díky předpřipravené datové struktuře i větší rychlost a nižší náklady na reporting a analýzy. Výhodou je i moderní a přehledné uživatelské prostředí.

Také proto jsme jako jedni z prvních v České republice začali tento systém dodávat.

Martin Silvička

Delivery Manager divize Public + Communication společnosti Ness Technologies

Martin Silvička - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.

Ness Technologies má detailní znalost telco prostředí a aktuálně největší know-how v oblasti eCare a eSales aplikací pro tento segment ve střední Evropě. V tomto případě jsme kromě zajímavých technologií navíc nabídli iterativní model dodávky, zaměřený na vnímání zákazníka. Už v první fázi projektu probíhala uživatelské testování, na jejichž základě dolaďujeme procesní logiku i grafické rozhraní pro maximální srozumitelnost a komfort zákazníka.

Po dokončení projektu jsme připraveni na dlouhodobý rozvoj systému a jeho podporu. A přestože je každý systém jedinečný, technologické řešení a naše know-how mohou být zajímavé pro jakéhokoliv operátora kdekoliv na světě.

Martin Hladík

Viceprezident a ředitel sektoru Finance společnosti NESS Czech

Martin Hladík - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Náš BI tým využil vlastní originální koncept pro budování datových skladů a tržišť, řešící i konsolidaci dat z více zdrojů. U zákazníka vytvořil novou platformu pro reporting klientských informací a mechanismus pro výpočet rizika nesplacení poskytnutého úvěru. Výhodou Ness BI Factory je jednoduchá integrace řešení do stávajícího prostředí zákazníka a optimální využití výkonu Microsoft BI technologií.

Odpadá zdlouhavé rozmýšlení konceptu i zavádění potřebných BI nástrojů, navíc umožňuje rychlou reakci na změnové požadavky. A naši zákazníci dobře vědí, že čas jsou jejich peníze.

Lubor Vokrouhlický

Ředitel Marketingu společnosti NESS Czech

Lubor Vokrouhlický - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Vždy jsme se snažili, aby naše partnerství neznamenalo jen finanční či hmotné dary dětem, ale i osobní angažovanost našich lidí. Ta je totiž může motivovat k lepším výkonům a podporovat je ve vzdělávání. Naše snaha je cílená a hlavně dlouhodobá, a to je podle nás nejužitečnější při vedení dětí, kterým chybí klasická rodina.

Navíc osobní investici vnímám nejen jako skvělou formu dárcovství, ale i cennou součást firemní kultury a známku kvality lidského kapitálu, který je pro každou firmu klíčový.

Petr Kania

Delivery Manager společnosti NESS Czech

Petr Kania - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Studium COBOLu a aplikací v něm napsaných před více než deseti lety je práce, která spojí znalosti reverzního inženýrství, programování, vědeckého výzkumu a archeologie.

Proto studentům nabízíme možnost bezplatného školení, sdílení našich cenných zkušeností, ale je tu i možnost zajímavého zaměstnání u některé z finančních institucí, které jsou našimi zákazníky.

Pavel Mičánek

Head of Human Resources společnosti NESS Czech

Pavel Mičánek - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Ness spolupracuje se studenty už při studiu. Ti si mohou vybrat pro téma své diplomové práce aktuální problém, který řeší u zákazníků naše týmy.

Student se může podílet na řešení skutečného problému, k tomu má možnost placené praxe, mentoringu, naši specialisté pořádají na katedrách přednášky. Ness je díky kontaktu s vysokými školami kreativnější v inovacích, což následně oceňují naši zákazníci.

Martin Hladík

Viceprezident a ředitel sektoru Finance společnosti NESS Czech

Martin Hladík - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Zájem společností je logický - biometrický podpis je jednoduchý z pohledu klienta, bezpečnější než klasický, ale především přináší rychlost. Ta je pro firmy klíčová, protože elektronické procesy je možné startovat okamžitě, není nutné čekat, až papír někam dorazí a někdo jej ověří a zpracuje.

Už dnes je jasné, že papírové procesy nemohou těm elektronickým konkurovat a myslím, že právě biometrický podpis bude impulsem dalšího kola digitalizace firemních procesů.

Karol Kubeczka

Ředitel sektoru Utilitity a Manufacturing společnosti Ness Technologies

Karol Kubeczka - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.

Samozřejmě nás těší, že jsme pro tak významnou společnost úspěšně dodali celé řešení, včetně poměrně náročné fáze uvedení do provozu. Zhodnocujeme tak naše zkušenosti z řady dalších projektů a dlouhodobého zaměření na tento typ služeb.

Výsledkem jsou systémy, které dokážeme maximálně přizpůsobit zákazníkům a jejich businessu. Poskytujeme kombinaci vyspělých technologií a návratnosti investic. Také proto se na nás 85 % klientů obrací opakovaně nebo jsou našimi stálými zákazníky.

Jiří Koželouh

Obchodní manažer sektoru Utility + manufacturing společnosti NESS Czech

Jiří Koželouh - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Jedná se o rozsáhlou implementaci technologie SAP včetně personální agendy pro 12500 zaměstnanců a dodávku licencí pro 400 uživatelů. Významnou součástí projektu je také integrace do Geografického informačního systému, dodávka neobyčejně rozsáhlé HW infrastruktury a vybudování dvou datových center v Sofii a ve Varně.

Ve výběrovém řízení, které bylo velmi náročné i kvůli financování z fondu EU Transportation, jsme uspěli také díky referenčním projektům na Balkáně, výhodě lokální pobočky v Makedonii a partnerství se SAP Bulharsko, prověřenému dobrými zkušenostmi z předešlé činnosti v regionu.

Martin Kunz

Cloud development manager společnosti NESS Czech

Martin Kunz - NESS Czech s.r.o.logo NESS Czech s.r.o.LinkedIn

Ve společnosti Barrandov Studio jsme řešili migraci dat z on-premise řešení do cloudu, samozřejmě bez jakýchkoliv ztrát a duplicit, ale také zaškolení uživatelů a nastavení všech služeb podle potřeb studia a skupin uživatelů.

Pro Barrandov to bylo velmi efektivní rozhodnutí - vyhnuli se potřebě modernizace zastaralé infrastruktury IT a při nižších nákladech získali vyšší uživatelský komfort. Office 365 je stejný jako klasický Office, který lidé znají a denně používají.

Přibyly jen některé užitečné výhody, například možnost úpravy dokumentů i na všech mobilních zařízeních pomocí služby Office Web Apps. Myslím, že je u nás hodně firem, které brzy jednoduchou analýzou dospějí k tomu, že i jim by se takové řešení vyplatilo.

Nabídka zaměstnání NESS Czech s.r.o.