logo IXTENT s.r.o.
Roman Knapp

Roman Knapp

Obchodní ředitel společnosti IXTENT

LinkedIn

Trendem dnešní doby je využívání cloudových řešení a přístup k informacím prostřednictvím mobilního rozhraní. Velký důraz je také kladen na bezpečné sdílení dokumentů nejen s interními, ale i s externími uživateli.

Řešení od společnosti OpenText umožňuje vyhovět nejrůznějším potřebám firemních uživatelů. Cílem je poskytnout maximální přístup k informacím, zároveň snižovat náklady a zvyšovat produktivitu.

Web je stále důležitějším prodejním nástrojem. Zjišťujeme však, že tomuto kanálu chybí osobní kontakt, který je často kritickým faktorem úspěšného prodeje. Pokud zákazník rychle nenalezne, co hledá, a není mu poskytnuta možnost osobního kontaktu, opouští webové stránky. Hlavním trendem se proto stává online zákaznická podpora, která umožní snadno a v reálném čase obsloužit možného zákazníka a poskytnout mu přesvědčivým způsobem informace, které ho zajímají.

Cílem IXTENTu je poskytovat svým zákazníkům služby a řešení zaměřené na správu informací uložených v dokumentech, procesech, digitálních médiích, sociálních sítích, webových portálech či podnikových systémech. Řešení unblu proto skvělým způsobem doplňuje naše stávající produktové portfolio.

Cílem nového řešení bylo zajistit proces přijetí faktur v různých formátech - PDF, datová zpráva, papírová faktura, jejich automatické třídění dle účetního střediska a následné zpracování ve dvou nezávislých SAP systémech obou společností.

Na první pohled jednoduchý proces obnáší celou řadu automatických úkonů, které zajišťují verifikaci a případnou opravu dokumentu v každém kroku.

Pro archivaci dokumentů s biometrickými údaji podpisu klienta je vyžadován maximálně bezpečný elektronický archiv s vyloučením možnosti neautorizovaného přístupu k dokumentům a logováním každého přístupu k dokumentům.

V projektu bylo tedy zapotřebí vyřešit řadu bezpečnostních otázek zajišťujících ochranu dokumentů a informací v nich obsažených.