logo PROJEKTMEDIA s.r.o.

Interaktivní výuka na zemi je pro předškoláky ideální

Interaktivní koberec Magic Box promítá na zem a integruje skupiny předškoláků tak, aby spolupracovali jak jsou zvyklí - tedy na zemi, v kroužku. To je nový směr v oblasti vzdělávání předškolních dětí.

Stát ročně vydá na předškolní vzdělávání kolem 20 miliard korun. Většina peněz pokryje pouze provoz mateřských škol. Jen malá část tak zbude na investice. V posledních letech se ale objevuje nový trend - nákup interaktivních prvků pro předškolní děti. Jejich výběr je třeba důkladně zvážit. Tablety nebo interaktivní tabule jsou podle odborníků pro předškoláky naprosto nevhodné.

Nákup moderních technologií pro mateřské školy v Česku neprobíhá ideálním způsobem. Zpravidla se mateřinky rozhodnou pro nákup levných zařízení, která ale nesplní svůj účel. Navíc neplatí, že to, co je vhodné pro žáky základních škol, přispívá k rozvoji také předškolních dětí.

Trendem posledních let je pořizování interaktivních prvků už pro předškoláky. Mateřské školy ale musí pečlivěji zhodnotit jejich výběr. Během výuky ve školce je preferována spolupráce a možnost mít děti pohromadě. Tablety, které se používají na základních školách, spíš dítě uzavřou do vlastního světa a učí děti individualismu, což je pro předškolní děti zcela nevhodné.

Hojně využívané jsou na základních školách také interaktivní tabule, ty ale neumožňují spolupráci žáků ve větších skupinách. Objevují se už i v předškolních zařízeních, pro malé děti s sebou ale nesou řadu nevýhod.

"Interaktivní tabule nejsou mobilní, celá pracovní plocha je pro děti nedosažitelná a ztrácí kontext, je potřeba mít volnou plochu, kam tabuli přidělat, učitelka nemůže pracovat s celou skupinou dětí najednou, navíc práce u tabule není pro takhle malé děti přirozená. Oproti tomu interaktivní koberce, které se v mateřských školách objevují od roku 2013, představují pro předškolní děti nejvhodnější způsob výuky a možnost přirozeného rozvoje. Děti získávají nové poznatky v prostředí, které je pro ně nejpřirozenější - na zemi - a vlastně ani nevědí, že se něco učí," říká Jaroslav Veselý, jednatel společnosti PROJEKTMEDIA, která do mateřských škol distribuuje interaktivní koberec Magic Box.

Předškolní období je pro vývoj dítěte velmi důležité. Dítě si začíná budovat celoživotní postoj a vztah ke vzdělávání. Podstatné je, aby pro něj přechod na základní školu byl co nejsnazší. Využívání interaktivních prvků je už v prvních třídách zcela běžné, pokud je dítě nezná, může pro něj být přechod z mateřské na základní školu náročnější. Navíc se zvyšují požadavky na jazykovou vybavenost dětí.

Ještě před několika lety platilo, že se cizí jazyk dítě začne učit až na základní škole. Většina rodičů dnes už ale očekává, že základy cizích jazyků dítě získá v mateřské škole. Právě interaktivní prvky jsou velkým pomocníkem při výuce cizích jazyků u dětí, které ještě neumějí číst ani psát.

Čím dříve děti získají zkušenosti s používáním digitálních pomůcek a naučí se jejich pomocí objevovat nové poznatky, tím snazší pro ně bude přechod do první třídy.

Další články k tématům - investice - škola - tablet - výuka - vzdělávání - Jaroslav Veselý

Článek PROJEKTMEDIA s.r.o. ze dne pátek 10. června 2016

Další články od PROJEKTMEDIA s.r.o.