logo PROJEKTMEDIA s.r.o.

Magický koberec pomáhá dětem s různým typem postižení

Magický koberec neboli Magic Box, je interaktivní technologie pro vzdělávání a hru předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňuje zapojení a spolupráci i více dětí najednou a lze jej jednoduše zavést do výuky v běžné mateřské škole.

Interaktivní učební pomůcka Magic Box je pro děti v dnešní moderní době velice vhodným vzdělávacím doplňkem. V současném technickém světě, kdy jsou již malé děti schopné samostatně ovládat počítačovou techniku, je právě výuková projekce na zem (Magický koberec) pro děti velmi motivující.

Z hlediska ergoterapie je Magic Box ideálním pomocníkem pro vzdělávání předškoláků, u kterých je potřeba formou zábavných her procvičovat logické myšlení, matematické znalosti, prostorovou orientaci nebo rozpoznávání barev a tvarů.

Forma projekce na měkké podložce na zemi je pro děti velmi vhodná a snadno dostupná. Děti po ní mohou i lézt, což je pro malé pacienty s handicapem zcela přirozené. Baví je to, jsou motivováni k pohybu a posilují tak své motorické dovednosti.

Magic Box si oblíbili i rodiče, kteří po několikatýdenní terapii vidí u svých dětí zlepšení. Tato moderní pomůcka má pro vzdělávání dětí s mentálním postižením opravdu velký význam. Velkým přínosem Magic Boxu je možnost spolupráce dětí v početnějších skupinkách, zatímco u běžného počítače děti pracují spíš individuálně.

Pracovní plochu je možné využít pro práci s výukovými programy, ale také na kreslení či grafomotorická cvičení. WiFi připojení na internet také učitelkám umožňuje pohotově vyhledat např. obrázky, videa nebo další potřebné informace.

Využití interaktivní technologie Magic Box a jeho zapojení do pedagogického procesu při vzdělávání dětí s mentálním postižením je velmi jednoduchým způsobem možné v běžné mateřské škole.

Další články k tématům - děti - ergoterapie - handicap - koberec - motorika - pomůcka - projekce - výuka - vzdělávání - WiFi

Článek PROJEKTMEDIA s.r.o. ze dne čtvrtek 7. prosince 2017

Další články od PROJEKTMEDIA s.r.o.