logo Red Hat Czech s.r.o.

Jak může AI pomoci firmám zvládnout více s menším úsilím

Skutečná síla umělé inteligence nespočívá v samotných algoritmech, ale v synergii lidského vhledu, lidské spolupráce, relevance dat a počítačového zpracování. Manažeři, kteří tuto základní skutečnost pochopí, budou moci velmi brzy tvrdit, že stojí v čele něčeho nového. Jaké jsou tedy výzvy, příležitosti a problémy, které dnes firmy v této oblasti řeší?

Počátky umělé inteligence (AI - Artificial Intelligence) sahají až do 50. let 20. století. Ale i když se umělá inteligence zdokonaluje již několik desetiletí, ve srovnání s jinými technologiemi, jako jsou telefonování, domácí výpočetní technika nebo internet, je pokrok v AI poměrně pomalý.

Teď se ale zdá, že nastala doba, kdy je umělá inteligence dostupná téměř všem a technologické odvětví dostává nový impulz. V této chvíli si ale všichni musíme položit otázku, jak nám může umělá inteligence pomoci zvládnout více s menším úsilím.

Aplikování umělé inteligence na každodenní úkoly, jako psaní textů, vytváření obrázků nebo produkování hudby, představuje přelomový okamžik z hlediska povědomí veřejnosti.

Umělá inteligence není jen další technologií, ale nástrojem k řešení problémů a využití příležitostí. Stejně jako cloud computing reagoval na problém se škálovatelností, blockchainy vyřešily problémy centralizace a software pro digitální reklamu zajistil efektivnější vynakládání marketingových rozpočtů, měla by být AI posuzována podle výsledků, které dokáže generovat.

Výzvy a příležitosti pro firmy v oblasti AI

Efektivita vs. inovace

Ve snaze o provozní efektivitu jsou podniky často nuceny dosáhnout více s menšími náklady. Maximalizovat výkon s omezeným počtem zaměstnanců předpokládá lépe využívat stávající dovednosti, překlenout mezery ve znalostech, rozvíjet nové schopnosti a vytvářet podmínky pro úsporné inovace.

Zvládnutí složitostí

Neustálý postup softwarových inovací slibuje neomezený potenciál, ale může také přinášet složité problémy. Každý nový systém a integrace s sebou nesou rizika, jako jsou bezpečnostní hrozby, narušení provozu služeb nebo náhlý nárůst poptávky. A tuto zátěž může ještě zvýšit obliba hybridního cloud computingu.

Systémy monitorování událostí sice nabízejí určitou úroveň kontroly, ale týmy IT mohou být rychle zahlceny samotným rozsahem rostoucího ekosystému a objemem dat.

Podpora automatizace

V kontextu předchozích dvou problémů se klíčovou prioritou stává automatizace. Právě automatizace totiž umožňuje uvolnit zaměstnance od všedních úkolů a převést je na práci, která přináší vyšší hodnotu.

Automatizace ale vyvolává otázky, co automatizovat, jakými nástroji a jak věřit, že to bude fungovat.

Přizpůsobení se poptávce

Fungování s omezenými zdroji je pouze jednou z výzev, před kterou týmy IT stojí. Současně mají za úkol rozšiřovat svoje aktivity, aby uspokojili prudce rostoucí poptávku po aplikacích a službách.

Udržet krok s poptávkou po DevOps i plnohodnotných produkčních prostředích není jen o nasazování nových technologií, ale také o jejich následné správě.

Zapojení edge computingu

Pokud výše uvedené body nejsou pro oddělení IT dostatečnou výzvou, pak se pusťte do světa edge computingu, aby byl váš život ještě o něco komplikovanější. Datová centra totiž už nejsou jediným místem pro zpracování dat. Okraj sítě však není jen jiným umístěním pro výpočetní techniku - představuje i zcela odlišný přístup.

Jádrem problému je zde hlavolam, jak aplikovat standardy zpracování dat, přístupnosti a zabezpečení na infrastrukturu a stroje na okrajích sítě, které byly navrženy tak, aby byly různorodé.

Vyvážení inovací a bezpečnosti

Neomezené inovace sice jsou bezpečnostním rizikem, ale přílišný důraz na bezpečnost potlačuje vůli a možnosti kreativity. Podniky si v tomto spektru musí najít vlastní bod rovnováhy a tomu pak průběžně přizpůsobovat své aktivity i kulturu.

Integrace bezpečnostních funkcí a protokolů do vývoje softwaru překonává pohled na bezpečnost a inovace jako na kompromis. Místo toho je tento přístup staví do pozice doplňkových funkcí a dává vývojářům jistotu a důvěru v bezpečnost jejich práce.

Plánování udržitelnosti

Vlády, akcionáři, zákazníci a zaměstnanci požadují, aby se organizace postavily ke své odpovědnosti za udržitelnost jako nikdy předtím. Pro týmy IT to může znamenat rozporuplný požadavek - na jedné straně dělat více a na druhé straně šetřit energií.

Klíčová je schopnost sledovat a vykazovat poznatky o udržitelnosti a upravovat pracovní metody tak, aby podporovaly udržitelnější postupy.

AI bez lidí problémy nevyřeší

Umělá inteligence slouží jako všestranný nástroj, který může organizacím s řešením těchto problémů pomoci. Ty ale nespojuje jen to, že na všechny lze aplikovat umělou inteligenci, ale především fakt, že samotná AI na ně nestačí. Tou skutečnou tajnou zbraní jsou v každém případě lidé.

Bez lidí, kteří identifikují, prioritizují, vyprojektují a vyhodnotí problémy a jejich řešení, nebude mít umělá inteligence v lepším případě žádný dopad, v tom horším bude mít hluboce negativní důsledky.

To je klíčové a já často nabádám manažery, aby vzali v úvahu, že aplikace umělé inteligence bude tak dobrá, jak dobrá jsou data, na kterých je vyškolena. Ale kritériem by neměl být jen samotný objem dat. Důležité je zaměření, tedy jak relevantní jsou tréninková data v rámci kontextu vaší organizace.

Říkáme tomu doménově specifická AI a představuje to přelomový okamžik ve vývoji umělé inteligence. Pokud je aplikace AI vyškolena na soukromých, cíleným způsobem připravených datech a přizpůsobena standardům a postupům konkrétního podniku nebo odvětví, má větší schopnost poskytovat skutečně jedinečné a diferencované služby.

A zdaleka nejlepší možností pro vytváření řešení AI pro konkrétní doménu je open source. Jakýkoli otevřený software těží z širší výměny nápadů a spolupráce více talentů, a v podstatě každý podnikový nástroj s AI je příkladem open source technologie. Ano, včetně ChatGPT!

Manažery firem může mást a znepokojovat nesprávné chápání pojmu open source - jedná se o kódovou základnu softwaru - v tomto případě aplikace umělé inteligence, která je otevřená a dostupná komukoli k nahlédnutí a sdílení.

Data, na kterých se trénuje a která generuje, jsou pak soukromá, jak budete sami chtít.

Článek Red Hat Czech s.r.o. ze dne pondělí 23. října 2023

Další články od Red Hat Czech s.r.o.

Jak může AI pomoci firmám zvládnout více s menším úsilím

Red Hat Summit 2021

Big data a velké výzvy pro OpenShift

OpenShift aneb Kubernetes - novinky a trendy

Podniková open source automatizace na platformě Ansible

Podnikový open source českému publiku představí Red Hat Fórum EMEA 2020

Moderní bankovnictví v prostředí Red Hat OpenShift

Inovativní cloudová platforma Amazon Red Hat OpenShift

Open source jako základ strategie pro podnikové IT

IT infrastruktura Fortuny staví na OpenShift Container Platform

Jednotné hybridní cloudové úložiště pro Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift 4.2 - nejnovější verze podnikové platformy Kubernetes

RHEL 8 for SAP Solutions přináší robusní produkční platformu pro byznys

Open source v hodinách informatiky základních škol

Žáci základních škol objevují svět open source

Red Hat OpenShift 4 - nová generace průmyslové platformy Kubernetes

Platforma Red Hat Enterprise Linux posiluje růst globální ekonomiky

Vývoj v Javě zdarma s Red Hat OpenJDK

Den otevřených dveří Red Hat

OperatorHub.io - databáze operátorů využívaných v Kubernetes

Red Hat CloudForms 4.7 přináší nové možnosti správy infrastruktury

Technologické plány firem pro rok 2019

Red Hat Ansible Tower 3.4 zjednodušuje úkoly v komplexní infrastruktuře hybridního prostředí

IoT Pass - Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu CRA na trhu internetu věcí

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta podporuje inovace v oblasti IT

OpenStack Platform 14 - nativně cloudové IaaS řešení

Nové možnosti integrace automatizační technologie Ansible Automation

Podniková automatizace pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Ansible Engine přináší novou automatizaci cloudu, sítí a prostředí Windows

Red Hat Fuse 7 - nová verze distribuovaného cloudového integračního řešení

Kontejnerový cloud s podporou konzultačního programu pro vývoj nativních cloudových aplikací

Bezserverový computing jako nová kategorie ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů

Red Hat OpenShift s technologiemi CoreOS podpoří nativní hybridní cloudové služby

Red Hat OpenShift na veřejném cloudu Microsoft Azure

Red Hat Enterprise Linux 7.5 jako základ pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Open House - den otevřených dveří v Brně

Jaké jsou firemní priority a výzvy ve využití IT v roce 2018

Kontejnerové nástroje CoreOS posilují portfolio Red Hat open source řešení

Rok 2018 bude ve znamení vzestupu inteligentních aplikací

Ukládání podnikových dat s úsporou nákladů a vyšší provozní efektivitou

Red Hat OpenStack Platform přináší kontejnerizované služby a vyšší bezpečnost

Automatizace IT výrazně zvyšuje potenciál firem

Nová verze Red Hat Cloud Suite přináší řadu nových vylepšení

Red Hat rozšiřuje vývojové centrum v Brně

Red Hat Ceph Storage rozšiřuje možnosti využití objektového ukládání dat

Red Hat CloudForms 4.5 přináší automatizaci do správy prostředí s více cloudy

Nová verze podnikové automatizační platformy Ansible Tower by Red Hat

Red Hat OpenStack Platform pro firemní aplikace a poskytovatele cloudových služeb

Red Hat CloudForms - otevřené platforma pro správu hybridních cloudů

Red Hat OpenShift Dedicated pro prostředí Google Cloud Platform