logo Red Hat Czech s.r.o.

Open source jako základ strategie pro podnikové IT

Podnikový open source se stal standardní volbou IT oddělení po celém světě a firmy jej běžně používají i v kategoriích, které byly historicky více spojeny s proprietárními technologiemi. S rostoucím významem cloudu v IT vyhledávají IT lídři open source, který jim pomůže vybudovat jejich platformu.

Průzkum společnosti Red Hat: Podnikový open source v roce 2020 (The 2020 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report), kterého se zúčastnilo 950 IT lídrů ze čtyř regionů, přináší objektivní a širší pohled na skutečný stav podnikového open source.

Respondenti všech dotazovaných subjektů museli mít určitou erudici v oblasti open source a v dané organizaci mít nasazeno minimálně 1% Linuxu. Nikdo z dotazovaných přitom nebyl informován o tom, že zadavatelem daného průzkumu je společnost Red Hat.

Klíčová zjištění průzkumu Red Hat:

Open source základem strategie

Důležitost open sourcu potvrzuje 95% respondentů (oproti 89% v loňském roce), kteří uvedli, že open source je strategicky důležitý pro jejich podnikovou softwarovou infrastrukturu.

Nejenže tito IT lídři sami open source nasazují, ale vidí, že i jiné organizace open source přijímají pozitivně. Až 86% respondentů uvedlo, že si myslí, že podnikový open source je přijímán těmi nejvíce inovativními společnostmi.

V návaznosti na očekávaný růst používání podnikového open sourcu v příštích dvou letech se očekává pokles nasazování proprietárního softwaru.

V loňském roce bylo zjištěno, že více než polovina (55%) softwaru používaného respondenty průzkumu byla proprietární. Letos tato hodnota klesla na 42%, přičemž za dva roky od této chvíle respondenti očekávají pokles na 32%.

Naproti tomu respondenti uvádějí, že dnes mají ve svých organizacích nasazeno 36% podnikového softwaru s otevřeným kódem a očekávají, že během dvou let nasazení open source softwaru vzroste na 44%.

Podnikový open source a hybridní cloud

Cloud computing stal nedílnou součástí podnikových obchodních strategií a IT architektur a hybridní cloud se ukázal jako přední přístup při využívání cloudu. Průzkum zjistil, že 63% dotázaných IT lídrů dnes provozuje hybridní cloudovou infrastrukturu.

Ze 37% respondentů, kteří zatím hybridní cloud neprovozují, jich však 54% plánuje během příštích 24 měsíců hybridní cloudovou infrastrukturu zavést.

Hybridní cloud je převládající typ cloudu z mnoha důvodů. Ne každý provoz je vhodný pro prostředí veřejného cloudu - ale hybridní cloudový přístup, který může pokrýt jak privátní infrastrukturu, tak vícenásobné veřejné cloudy (multicloud), může přinést nejvyšší možnou míru flexibility koncovým uživatelům.

Až 83% IT lídrů uvedlo, že podnikový open source jim pomáhá v jejich organizaci využívat výhod cloudové architektury.

Výhody open source převyšují úspory nákladů

Software s otevřeným zdrojovým kódem byl organizacemi dlouho považován za nákladově efektivní variantu, ale to už dávno není považováno za hnací faktor.

Organizacím přináší používání podnikového open sourcu řadu výhod. Výraznou změnu oproti loňskému roku zjistil průzkum v případě hlavních důvodů, proč si organizace volí open source.

Proč podniky volí open source:

Kde open source najdeme

Jsou tradiční místa, kde očekáváme, že bude open source používán, ale stále častěji vidíme open source i v oblastech, které jsou obvykle spojeny s proprietárními řešeními.

Dotazovaní IT lídři se shodují na tom, že podnikový open source se v rámci infrastruktury nejvíce používá v oblasti bezpečnosti (52%), u nástrojů pro správu cloudu (51%) a databází (49%).

Další články k tématům - bezpečnost - cloud - computing - infrastruktura - Linux - opensource - průzkum - strategie

Článek Red Hat Czech s.r.o. ze dne čtvrtek 20. února 2020

Další články od Red Hat Czech s.r.o.

Jak může AI pomoci firmám zvládnout více s menším úsilím

Red Hat Summit 2021

Big data a velké výzvy pro OpenShift

OpenShift aneb Kubernetes - novinky a trendy

Podniková open source automatizace na platformě Ansible

Podnikový open source českému publiku představí Red Hat Fórum EMEA 2020

Moderní bankovnictví v prostředí Red Hat OpenShift

Inovativní cloudová platforma Amazon Red Hat OpenShift

Open source jako základ strategie pro podnikové IT

IT infrastruktura Fortuny staví na OpenShift Container Platform

Jednotné hybridní cloudové úložiště pro Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift 4.2 - nejnovější verze podnikové platformy Kubernetes

RHEL 8 for SAP Solutions přináší robusní produkční platformu pro byznys

Open source v hodinách informatiky základních škol

Žáci základních škol objevují svět open source

Red Hat OpenShift 4 - nová generace průmyslové platformy Kubernetes

Platforma Red Hat Enterprise Linux posiluje růst globální ekonomiky

Vývoj v Javě zdarma s Red Hat OpenJDK

Den otevřených dveří Red Hat

OperatorHub.io - databáze operátorů využívaných v Kubernetes

Red Hat CloudForms 4.7 přináší nové možnosti správy infrastruktury

Technologické plány firem pro rok 2019

Red Hat Ansible Tower 3.4 zjednodušuje úkoly v komplexní infrastruktuře hybridního prostředí

IoT Pass - Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu CRA na trhu internetu věcí

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta podporuje inovace v oblasti IT

OpenStack Platform 14 - nativně cloudové IaaS řešení

Nové možnosti integrace automatizační technologie Ansible Automation

Podniková automatizace pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Ansible Engine přináší novou automatizaci cloudu, sítí a prostředí Windows

Red Hat Fuse 7 - nová verze distribuovaného cloudového integračního řešení

Kontejnerový cloud s podporou konzultačního programu pro vývoj nativních cloudových aplikací

Bezserverový computing jako nová kategorie ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů

Red Hat OpenShift s technologiemi CoreOS podpoří nativní hybridní cloudové služby

Red Hat OpenShift na veřejném cloudu Microsoft Azure

Red Hat Enterprise Linux 7.5 jako základ pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Open House - den otevřených dveří v Brně

Jaké jsou firemní priority a výzvy ve využití IT v roce 2018

Kontejnerové nástroje CoreOS posilují portfolio Red Hat open source řešení

Rok 2018 bude ve znamení vzestupu inteligentních aplikací

Ukládání podnikových dat s úsporou nákladů a vyšší provozní efektivitou

Red Hat OpenStack Platform přináší kontejnerizované služby a vyšší bezpečnost

Automatizace IT výrazně zvyšuje potenciál firem

Nová verze Red Hat Cloud Suite přináší řadu nových vylepšení

Red Hat rozšiřuje vývojové centrum v Brně

Red Hat Ceph Storage rozšiřuje možnosti využití objektového ukládání dat

Red Hat CloudForms 4.5 přináší automatizaci do správy prostředí s více cloudy

Nová verze podnikové automatizační platformy Ansible Tower by Red Hat

Red Hat OpenStack Platform pro firemní aplikace a poskytovatele cloudových služeb

Red Hat CloudForms - otevřené platforma pro správu hybridních cloudů

Red Hat OpenShift Dedicated pro prostředí Google Cloud Platform