logo

Autorizace SPLAR pro Servodata

Společnost Servodata a.s. - divize Abakus, znovu obhájila autorizaci SPLAR (Service Provider License Agreement Reseller), která náleží největším distributorům softwarových produktů společnosti Microsoft.

Status SPLAR opravňuje distributora k poskytování řešení využívajících produkty Microsoftu více uživatelům, kteří jej budou sdílet, aniž by vlastnili příslušné licence. Může přitom jít o různé, navzájem nezávislé společnosti či organizace, jejichž potřeba licencí se v čase mění. Jedná se tak o další úspěch divize Abakus, poté co rozšířila svoje kompetence v oblasti správy softwaru Microsoft (Software Asset Management).

"Servodata patří dlouhodobě k největším obchodním partnerům Microsoftu na českém trhu, což dokládá i obhájení autorizace SPLAR," dodává Jan Knyttl, ředitel divize Abakus. "Společně s propracovanými distribučními modely a kompetencí pro Software Asset Management jsme schopni našim zákazníkům připravit řešení, které bude přesně odpovídat jejich aktuálním, měnícím se potřebám na licence softwaru od Microsoftu. Organizace si tak může být jistá, že i když se její požadavky na počet licencí liší, leckdy diametrálně, měsíc od měsíce, bude mít náklady spojené s používáním licencí vždy na optimální úrovni."

Společnost Servodata se v oblasti licenčních smluv zaměřuje především na podnikové zákazníky, veřejnou správu, školství, zdravotnictví a drží i další certifikace, prokazujících odbornost pro návrhy řešení a implementace softwarových produktů Microsoftu.

Článek ze dne 15. října 2010 - pátek

Další články od SD Servodata a.s.