logo

Zaměstnanci Servodat úspěšně absolvovali vzdělávací projekt Evropského sociálního fondu

Společnost Servodata a.s. úspěšně dokončila vzdělávací projekt pro své zaměstnance, realizovaný v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Podporu Evropského sociálního fondu, cílenou na oblast osobního rozvoje a konkurenceschopnosti, využilo 64 zaměstnanců Servodat.

Během vzdělávacího projektu bylo realizováno celkem 124 kurzů (externích a interních), pokrývajících například oblast vedení týmů a koučování, vystupování při prezentaci, vyjednávání a mezikulturní komunikaci, motivaci zaměstnanců, zvládání stresových situací nebo obchodní dovednosti. I v současné době pak pokračuje výuka anglického jazyka, rozdělená do několika skupin pro lepší pokrytí potřeb zaměstnanců při rozšiřování komunikačních schopností.

Vzdělávacím projektem úspěšně prošlo 64 zaměstnanců společnosti Servodata, kteří na základě výsledného hodnocení získali certifikáty o absolvování kurzů. Vzdělávání zaměstnanců Servodat bude i nadále pokračovat - s využitím interních zdrojů a inovované metodiky, která vznikla za podpory Operačního programu Praha Adaptabilita.

"Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců považujeme za klíčový faktor pro dosažení obchodního úspěchu Servodat, proto jsme velmi uvítali možnost realizace rozsáhlého vzdělávacího projektu s přispěním prostředků Evropského sociálního fondu," dodává Rostislav Jirkal, generální ředitel společnosti Servodata. "Právě dokončený projekt nám, vedle okamžitých přínosů při vzdělávání, poskytnul i metodiku, kterou využijeme při rozvoji našeho interního školicího programu."

Vzdělávací projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita měl výrazně pozitivní přínosy jak z hlediska vnějšího (komunikace se zákazníky a partnery, obchodní činnost), tak i vnitřního (motivace zaměstnanců, zlepšení toku informací).

Operační program Praha Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, které budou v období let 2007 až 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společností v národním i nadnárodním měřítku, prostřednictvím vzdělávání a tréninku zaměstnanců.

Další články k tématům - kurz - rozvoj - trénink - výuka - Rostislav Jirkal

Článek ze dne 5. října 2010 - úterý

Další články od SD Servodata a.s.