logo Seyfor, a. s.

Jan Štacha

Vedoucí oddělení účetního softwaru Evala společnosti Seyfor

Jan Štacha - Seyfor, a. s.logo Seyfor, a. s.LinkedIn

Na rozdíl od jiných účetních programů na trhu Evala přímo obsahuje řešení pro vyčítání dokladů od firmy Rossum. Nejen, že díky tomuto přístupu účetní nemusí doklady přepisovat, ale zároveň nemusí řešit složitou integraci takového nástroje.

Evala naopak neobsahuje funkce, které účetní kancelář typicky neřeší, jako jsou nabídky, objednávky, knihy jízd a podobně. Největší výhodou je rozhodně zjednodušení každodenní práce.

V Evale jsme zautomatizovali složité účetní operace, jako jsou např. přepočty odpisů při technickém zhodnocení, tvorba plánů časového rozlišení nebo účtování složitějších případů DPH, jako je samovyměření a přenesená daňová povinnost.

Martin Cígler

CEO společnosti Seyfor

Martin Cígler - Seyfor, a. s.logo Seyfor, a. s.LinkedIn

Růst IT segmentu je o něco rychlejší než růst počtu samotných odborníků, přesto situace není kritická. Umím si představit i horší situaci. Segment IT je opravdu dynamický a znalosti, které musí IT odborník ovládat, se neustále rozšiřují. Je to však přirozený jev a je pravda, že některé typy pozic, jako jsou vývojáři v Javě nebo seniorní IT architekti, se nám obsazují obtížně.

Situace na trhu práce také zrychluje růst platů IT odborníků, což má za následek zvyšování cen služeb v tomto sektoru. Naši zaměstnanci přistupují ke vzdělávání proaktivně a vyhledávají různé příležitosti ke zlepšení svých znalostí, což vítáme.

Naše investice do vzdělávání se nám vždy pozitivně vracely. Pokud investujete do svých zaměstnanců, vrátí vám to kvalitou své práce a lepšími odbornými znalostmi.

Petr Franc

Executive Director, Enterprise + Public společnosti Seyfor

Petr Franc - Seyfor, a. s.logo Seyfor, a. s.LinkedIn

Digitální transformace podniků je v současnosti jedním z nejpalčivějších témat, která musí firmy řešit. Digitalizace procesů, automatizace, využívání umělé inteligence a další technologie přináší neuvěřitelné možnosti pro úspěšnější podnikání. V nejbližších letech budeme svědky celkem nových příležitostí spojených s těmito technologiemi.

Na ulici doslova leží miliardy a bude na každém z nás sehnout se a této příležitosti využít. To bude samozřejmě možné pouze pokud dostaneme pod kontrolu i svá data.