logo

Nemorální praktiky telekomunikačních operátorů

Spotřebitel.net zaznamenává stále větší počet klientů, kteří mají potíže s poskytovateli hlasových služeb. Vedle znemožňování převodu čísel se jedná také o stížnosti dotýkající se nesmyslných požadavků na přechod závazků plynoucích ze smluv v případě úmrtí klienta v rámci dědického řízení.

Jelikož tento postup považuje naše sdružení za absolutně nemorální, rozhodlo se proti tomuto nešvaru bojovat!

Vyzýváme všechny spotřebitele, kteří mají s tímto postupem osobní zkušenosti, nebo znají někoho, kdo touto zkušeností prošel, aby se přihlásil a stručně nám svůj problém popsal, buď písemně, na mail spotrebitel@spotrebitel.net, či telefonicky na čísle: 296 337 324.

Zejména uvítáme poškozené klienty, kteří se budou ochotni o svůj příběh podělit i se sdělovacími prostředky.

Další články k tématům - 296337324 - telefon - telefonie - výzva

Článek ze dne 25. srpna 2011 - čtvrtek

Další články od Spotřebitel net