logo Spotřebitel net

LIVE Telecom zprůhledňuje uzavírání smluv

Prodejci LIVE Telecomu budou mít navíc od března 2012 oděv označen firemním logem. Navázání společné spolupráce se sdružením Spotřebitel.net by mělo vést k rychlému řešení stížností přispěvovatelů na serveru spotrebitel.net.

Společnost LIVE Telecom zpřísnila pravidla pro poskytování služeb seniorům, zintenzivnila zpětné verifikace a písemnou komunikaci s novými i stávajícími klienty a upravila ji tak, aby byla starším lidem ještě více srozumitelná.

Sdružení Spotřebitel net velmi vítá kroky, které učinila společnost LIVE Telecom. Tyto kroky jdou nad zákonný rámec povinností, které musí splnit dodavatel vůči spotřebiteli, jsou ve prospěch spotřebitele a pomohou zajistit, aby spotřebitel byl maximálně informován o náležitostech smlouvy.

Věříme, že dojde k zásadnímu snížení počtu stížností, které naše sdružení zaznamenávalo v souvislosti s uzavíráním smluv se společností LIVE Telecom, zejména se eliminuje možnost, že by smlouva byla uzavřena v omylu, který by byl způsoben obchodním zástupcem LIVE Telecomu.

Sdružení Spotřebitel net bude úzce spolupracovat se společností LIVE Telecom v případě jakýchkoliv stížností na uzavírání telekomunikačních smluv s touto společností.

Další články k tématům - dealer - Live Telecom - operátor - právník - SIM - smlouva - spotřebitel - stížnost - telefon

Článek Spotřebitel net ze dne úterý 6. března 2012

Další články od Spotřebitel net