logo Spotřebitel net

Šmejdi a nový občanský zákoník

Spolu s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se změní některá pravidla týkající se tzv. smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy smluv uzavřených na předváděcích akcích nebo s podomními prodejci.

Sdružení Spotrebitel.net stále zaznamenává stížnosti na nekalé praktiky pořadatelů předváděcích akcí. Problémů je celá řada od nátlaku na podepsání smlouvy, přes nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy až po reklamace zboží zakoupeného na předváděcích akcích.

Co nás tedy čeká a nemine? Především se od 1.1. 2014 můžeme těšit na novou definici smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání. Nově bude do této skupiny spadat i smlouva, která sice byla sjednaná v prostorech obvyklých pro podnikání, ale poté, co byl spotřebitel osloven mimo tyto prostory.

Spotrebitel.net před časem informoval o změnách pro nakupování po internetu. Tyto změny se vztahují i na smlouvy s pořadateli předváděcích akcí. Zákon nyní jednoznačně stanoví, že lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je zachována i v případě, že je dopis odeslán poslední den lhůty.

Odstoupení od smlouvy tak nemusí být do konce lhůty doručeno. Zákon ale zároveň ukládá kupujícímu povinnost vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Stejná lhůta platí i pro vrácení peněz kupujícímu.

"Výše uvedené změny se uplatní na smlouvy uzavřené od 1.1. 2014. Pro ostatní smlouvy bude platit dosavadní právní úprava, ledaže si strany sjednají, že se jejich smlouva bude po Novém roce řídit novým občanským zákoníkem. Očekáváme, že bude trvat několik měsíců, než se nová právní úprava dostane do povědomí lidí. Do té doby budou spotřebitelé pravděpodobně vyhledávat rady právníků více než obvykle," říká poradkyně sdružení Spotrebitel.net Kristýna Opletalová.

Nový občanský zákoník reaguje na trend oslovování spotřebitelů na ulici za účelem sjednání smlouvy. Sdružení se setkává s případy, kdy jsou spotřebitelé po krátkém jednání na ulici vylákáni do blízké kanceláře, kde smlouvu podepíší bez bližší znalosti dané společnosti a povahy zboží.

"Vítáme i nastavení jasných mantinelů, co se týče lhůty pro vrácení zboží a peněz. Vstřícným krokem směrem ke spotřebiteli je určitě i to, že pokud podnikatel umožní vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na svých internetových stránkách, bude mít povinnost potvrdit spotřebiteli jeho přijetí," doplňuje Kristýna Opletalová.

Článek Spotřebitel net ze dne středa 13. listopadu 2013

Další články od Spotřebitel net