logo Stackopera

Jak vybrat vhodný CRM systém

Při výběru vhodného CRM systému je potřeba systematicky zohlednit parametry, které jsou pro chod firmy důležité. Minimálně je potřeba dodržet tyto zásady - měl by být přizpůsobitelný a snadno ovladatelný s možností integrace se stávajícími informačními systémy.

Trendy v oblasti CRM na českém trhu určitě zahrnují přechod do cloudu - podnikové informační systémy se tak dají snadno a rychle implementovat bez nutnosti budování vlastní IT infrastruktury. Dalším trendem jsou mobilní aplikace, které umožňují pracovat s CRM systémem i mimo kancelář - to je velmi užitečné např. pro prodejce, kteří jsou na cestách.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že CRM systémy se čím dál více stávají součástí BI (Business Intelligence) systémů, do kterých jsou zapojeny i další informační systémy a pomocí datových přehledů podporují rozhodování managementu.

Doporučené faktory rozhodovacího procesu při výběru CRM systému:

Jako u každého softwaru či informačního systému, CRM systém vytváří zázemí pro lepší chod firmy. Jeden z hlavních přínosů je jednodušší spolupráce mezi kolegy s různými funkcemi (marketing, prodej apod.) a následné zvýšení efektivity fungování celé firmy.

Řekněme, že např. ušetříte 10 minut času týdně marketingového ředitele či ředitelky tím, že váš CRM systém bude obsahovat všechny aktuální prodejní informace a reporty. Marketing se okamžitě zefektivní, protože tyto informace nebudou váznout a komunikace se zrychlí bez nutnosti volat nebo psát kolegům.

A 10 minut marketingového ředitele týdně je 40 minut měsíčně a 8 hodin ročně. Nebo 16 hodin ročně, pokud ušetříte i čas obchodního ředitele. Vynásobte si to hrubou hodinovou sazbou tohoto člověka a při ušetření dvou takových úkonů jste na zajímavých číslech.

Díky datům z CRM systému lze také marketing značně přizpůsobit různým cílovým skupinám. To má značný vliv na to, jak budou zákazníci k vašemu produktu přistupovat a jak ho budete propagovat.

Proto CRM systémy často vytváří příležitosti pro zvýšení vašich tržeb. Tomu může dále pomoci již zmíněná automatizace, která vám umožní snížit chybovost a ušetřit obrovské množství času. To se dá nakonec znovu vyčíslit finančně.

V neposlední řadě CRM systémy poskytují ucelený přehled na firmou, primárně v oblasti prodeje. Už nikdy tak nebudete muset pátrat po tom, co který zákazník řekl, kolik zákazníků váš tým oslovil nebo jakou úspěšnost mají jednotlivý obchodní zástupci.

Bude jasno také v tom, jaké zákazníky musíme kdy oslovit, aby se na nikoho nezapomnělo.

CRM systémy navíc poskytují indikátory toho, s čím nejsou vaši stávající zákazníci spokojeni a kde tedy hledat příležitosti ke zlepšení či dalšímu rozvoji vašich produktů a služeb.

Další články k tématům - automatizace - Business Intelligence - cloud - CRM - management - marketing - úspory - zákazník

Článek Stackopera ze dne čtvrtek 23. března 2023

Další články od Stackopera